Leerlingen Christelijke school 1907

Schoolfoto gemerkt 1 uit 1907 van leerlingen van de Christelijke school te Koudum. Het zijn geen klassenfoto's; om de ouders kosten te besparen werden de groepen ingedeeld per familie. Bovenste rij v.l.n.r.: Sipke Bakker, Age van der Zee, Cathrinus van der Zee, Nanke van der Zee, Popke van der Zeer, Doede Hofman en Fokke Hofman. Tweede rij v.l.n.r.: juf M. Muller, Rieme S. Hoekema, Renske Pries, Annigje Otter, Jantje Otter, Brechtje Schuurmans, Bouke Draijer, Jantje Draaijer en meester Van Dijk.
Derde rij v.l.n.r.: Gerbrig Dokkum, Akke G. Krol, Grietje Krol, Aaltje Attema, Anne Schuurmans, Feikje A. Visser, Akke A. Visser, Grietje van der Molen, Anna de Jong en Atje M. Heins. Onderste rij v.l.n.r.: Lolke G. Krol, Willem de Boer, Jouke van der Veer, Matheüs de Vries, Tamme de Vries, Douwe de Vries, ?, Jarig Feenstra, Bouke Smid en Sipke de Jong (foto uit de nalatenschap van Engeltje Attema).
Meester van Dijk droeg dezelfde kleding als op de foto's uit 1905, maar hij lijkt een nieuwe pet te hebben.

Schooljaar 1906-1907 gemerkt 2, dat lijkt te kloppen want de achtergrond en de kleding van meester Van Dijk komen overeen en ook de wijze van merken van de foto. Uilke (1899) en Jacob Schut (1898) staan in de achterste rij als eerste en vierde van rechts. Jan de Vries, geboren 21 maart 1899, zou ook op deze foto staan. Mogelijk is hij het jongetje op de voorste rij, de tweede van rechts (ontvangen van Aukje Schut, via Pieter Spoelstra).

Ook deze foto gemerkt met nr. 6 past bij die van het schooljaar 1906-1907 (op basis van eerdere info was dat 1902, maar dat lijkt onjuist). Veel namen zijn niet bekend. Akke van Klaas Douwes Visser, geb. 31 aug. 1894 staat 2e van links in de tweede rij van achteren. Tjeerd Postma staat in de achterste rij, derde van links, Willem Postma in de tweede rij van voren 2de van rechts. Hij heeft drie verticale strepen op zijn trui. En Grietje Postma staat in dezelfde rij helemaal links.