Schilderschool Sytze Schaper 1914-1919

Sytze Schaper had in Koudum een 'Schilderschool voor teekenen en decoratief werk'. Waarschijnlijk is deze foto van Sytze te midden van zijn leerlingen, genomen in 1919, toen de school 5 jaar bestond. De locatie is onbekend. Op het werkstuk dat naast de deur hangt staat: Klaas Tilstra, huisschilder en decorateur. V.l.n.r.: Johannes Haringsma uit Warns, Albertsma uit Koudum, Sytze Schaper de leraar en initiatiefnemer, Diederik Zeldenrust uit Warns, Douwe Tilstra uit Warns en Hylke Bakker uit Koudum. De jongen vooraan is de hulp van Albertsma (collectie G. Koopans). 


Sytze Schaper is waarschijnlijk dezelfde als de op 5 juli 1891 te Koudum geboren zoon van Jacob Schaper en Corneliske Brouwer. Hij leerde het vak in Bolsward (Leeuwarder courant 3 febr. 1913).

De foto links schijnt ook in verband te staan met de schilderschool, maar de naam van de jonge kunstenaar is niet bekend (collectie Gauke Bootsma). Op de rechterfoto staan Joute Ferwerda (L) en de latere kunstschilder Jan Bakker (collectie G. Koopmans).