Bewaarschool, schoolfoto's

Het gebouw van de bewaarschool stond tussen de Hoofdstraat en de Tjalke van der Walstraat, ten westen van het Exteurpad. Tot 1921 bood het onderdak aan de Christelijke school. Op 10 oktober van dat jaar is de nieuwe Bewaarschool officieel en feestelijk geopend, met 59 kinderen. Tot 1957 hadden de Koudumer kleuters hier hun plekje, in dat jaar werd de nieuwe kleuterschool It Beukerhôf aan de Dammenseweg in gebruik genomen.

Een unieke foto uit 1924, ingestuurd door Lenette van Heeren-Roeleveld en zij schrijft er bij: Op de schoolfoto uit 1924 zit mijn moeder Uke Feenstra in het midden met een donkere jurk en pop op schoot. Haar broer Durk Feenstra met zwarte kousen zit voor in het midden en links van hem zit broer Hette Feenstra. Het meisje rechts, met de strik in het haar naast de juf, is Jikke Stoker. Dit berichtte Baukje Postma, dochter van Jikke. Mocht u als lezer andere namen kennen dan hoort Histoarysk Koudum dat uiteraard graag. Kijk svp bij contact.

Volgens de bijgeleverde informatie is deze foto omstreeks 1925 genomen, maar gezien de opstelling lijkt deze foto op dezelfde dag genomen als de bovenstaande foto. Achterste rij v.l.n.r.: Hennie Hoekstra, Sietske Siomons, Janneke Bosma, juf de Boer, Hinke Visser, Hammie Bakker en Ingeltje Hoekema. Tweede rij v.l.n.r.: Wijke Kemker, ?,  Gerrie Kok, Itje Stegenga, Lucie de Jong, Harmen Visser, Anneke Visser, Trienke Gras, Wiep Reinstra, Jisk ?, Doedje Schuurmans, ? en juf Hitje Veldstra. Voorste rij v.l.n.r.: Anne Abma, Pieter Draaijer, Pier Aukema, Riek Aukema, Otte de Jager, Hendrik Klijnstra, Zusje Deinum, daar schuin boven Andries Deinum. Foto uit de collectie G. Koopmans, namen via Hennie van Dijk.

Pjutten fan de Bewaarskoalle yn 1926. In foto ut ien fan de albums fan Gerhard Koopmans, kolleksje HK. Bovenste rij: Lies Klijnstra, Martje S. Venema, Aukje Koornstra, Gerry Hoekstra, Hendrik S. Bakker, Sietze Ros, Frans Roelevink. 2de rij: Juffrouw Jantje Algera, Gretha de Boer, Harmke S. Bakker, Sietske P. Bakker, Hinne P. Bakker, Jisk T. de Jong, Sjirk Bajema, Arend B. Smid, Eelke Stellingwerff, juffrouw Bursema. 3de rij: Anna Schotanus, Fopje de Vries, Klaas de Vries, Jan A. Bajema, Afke Dijkstra, Hendrik Visser, Louw Roelevink, Dieuwke Boersma, Bouke A. Folkertsma, Hendrik S. Bakker. 4de rij: Roel U. Stoker, Renske Bandstra, Jikke A. Visser, Uilke J. Gras,  Lijkele U. Stoker, Dita Wiersema, Jurjen J. Reinstra. Voorste rij: Louw P. Bandstra, Griet H. Schram, Sieuwke van der Meer, Jelle Pietersma, Jikke P. Zeldenrust, Aaltje Finnema, Boukje Stoker, Bart P. van der Meer, Fokke Hoekstra.

Foto van de kinderen van de bewaarschool uit ±1931. Bovenste rij v.l.n.r.: Juf Jantje Algera, Rutger Wiersma, Maaike Algera, Gerrie Jaarsma, Hennie Jaarsma, Gerrie Bouma, ?, ?, ?, ?, Sipke Bakker en Hiltje Hoekema. Middelste rij v.l.n.r.: ?, ?, ?, Arjen de Hoop, Wimmie de Hoop, Ruurdje Terpstra, Renske Mensonides, ?, Ietje Jansma, en ?. Onderste rij v.l.n.r.: ?, Feikje Hoekstra, Harmke Bakker, Jan Pietersma, Ruth van der Veer en Bouke schotanus. Bron: Ruth Stel-van der Veer, Amsterdam.

Bewaarschool in 1936-1937. Bovenste rij v.l.n.r.: Wietske de Jong, Trijnie de Jong, Annie Bijlsma en Hendrikje Terpstra. Tweede rij v.l.n.r.: Aagje Hofman, Sieny Hofman, Sietske Smid, Sjoukje de Jong, Ali Huizinga, Ids Veldhuis, Lien de Vries, Trijntje v/d Veer, Annie de Boer en Beitske Roosjen. Derde rij v.l.n.r.: ? Roosjen, Max de Boer, Baukje de Boer, Trudy Otten, Jan Otten, Aukje Harsta, Geke Hoekstra, Gerrit Hoekstra, Jan Hoekstra, Antje Veldhuis, Jantje Veldhuis, Tjirkje Elzinga en Juf Hieke Hornstra. Vierde rij v.l.n.r.: ? de Jong, ?, ?, Harmke Stellingwerff, Pietie van der Veer, Maaike Hoekema, Siebrigje Hoekema, Juf Geesje de Jager, Ellie Smid, Sietske Smid, Lena Smid, Sipke Hoekema, Doede Hoekema, Klaske Muizelaar en Geertje Drost. Vijfde rij v.l.n.r.: Grietje Finnema, Marie Pries, Jan Pries. Onderste rij v.l.n.r.: ? Roosjen, Piet Finnema, Hillie Bajema, Wieke de Boer, Aaltje de Boer, Minke folkertsma, Geale Kloosterman, Hotske Bajema, Douwe de Roos, Tjitske Folkertsma, Tjibbe Jaarsma, Oene Ypma en Marten Keulen. Foto beschikbaar gesteld door Marie Bergsma-Pries.

Een foto waarschijnlijk uit 1943, in ieder geval in oorlogstijd. Vijfde rij v.l.n.r.: 51 Grietje Hoekstra, 52, 53 Hetty Harsta, 54, 55 Hiltje Damstra, 56 Annie Klein, 57 Romke Roosjen, 58 Gerrit Walsma, 59 Ulfert Hoekema. Vierde rij v.l.n.r.: 39 Dikkie de Jong, 40 Sipke de Jong, 41 Bouk Pries, 42 Griet Stellingwerf, 43 Eike Aukema, 44 Petrus van der Veer, 45, 46, 47 Wim Bakker, 48, 49 ? Roosjen, 50 Geeske R. de Jong. Derde rij v.l.n.r.: 29 Nanne de Vries, 30 Willy de Jong, 31 Wiepkje Hoekema, 32 Rinke van der Veen, 33 Durk van der Veen, 34 Sippie Smits, 35 Jan van der Veen, 36, 37, 38 Hotske de Jong. Tweede rij v.l.n.r.: 14 Berend Otten, 15 Wollie Visser 16 Trijnie Visser, 17 Johan Bakker, 18 Pieter Bakker, 19 Bothke Reinstra, 20 Ruurdtje Reinstra,  21 juf Jitske Munniksma, 22 Ruurdtje de Jong, 23 Hendrik de Jong, 24 Dieteke Bajema?, 25 Sjoukje H. de Jong, 26, 27 Geale Kloosterman, 28 juf Wieke de Jong. Voorste rij v.l.n.r.: 1, 2 Plonie Valk, 3 Sjutje Valk, 4 Ietje van der Meer, 5 Marie de Jong, 6 Age Haytema, 7 ? Haytema, 8 Houkje (Sukke) Smits, 9 , 10, 11 Douwe Hoekstra, 12 Jellie Hoekstra, 13 ? Klein. We willen graag meer namen, dus als je iemand herkent, mail het! Foto ingestuurd door Jaap van der Veer, veel namen via Johan Bakker.

 
Twee foto's ingestuurd door Geertje Venema. Ze schrijft er bij: Hierbij stuur ik je twee foto's voor de site van het sinterklaasfeest in de "bewaarschool", waarschijnlijk in 1951. Ik ben Geertje Venema, dochter van Gerlof en Sijke Venema en ben getrouwd met Atze Bajema, zoon van Otte en Jeltje Bajema. We zijn geboren in 1947 en gingen dus ook tegelijk naar de "bewaarskoalle" bij Juf Geke en Juf klaske. (Gebouw latere Klomp) Bijgaande foto's zijn van dezelfde dag en de Sinterklaas is -ik vind nog altijd goed herkenbaar- Johannes Hoekema de verzekeringsman! Op de eerste foto ben ik het meisje die het dichtst bij de Sint staat met een grote strik in het haar. Naast mij staat, ook met de onvermijdelijke haarstrik Margriet Feenstra dochter van Jan Feenstra en het jongetje is Abe, zoon van Sietse en Marie Mensonides. (We kwamen Abe toevallig tegen bij de kassa van Albert Heijn hier in Harlingen en hij vertelde dat hij na gevaren te hebben nu in Franeker woont) Op de tweede foto is Atze het jongetje met de streeptrui en het meisje in het jurkje met witte knopen is volgens hem Maaike van Gert en Fetsje Klijnsma. We weten beide niet wie de andere jongen is en het meisje met de krullen is hoogstwaarschijnlijk Baukje van Dijk dochter van Rein en Aagje van Dijk. (helemaal zeker weten doen we dit niet). Ik weet niet wie zwarte piet is maar misschien weten ze dat in Koudum wel! En dan nog even het publiek, zo keurig achter het touwtje. Ik doe beide foto's maar in een keer: Vanaf sinterklaas zie je op de voorste rij Sipke en Sjoukje met kinderen en daarnaast Uke (wij denken dat ze daar Akke op schoot heeft). Naast Uke zit nog Harmke Grouwstra-Bakker. Op de eerste foto herken ik achter Uke nog mijn Tante Anne Venema (vrouw van Durk Venema) met ronde bril, nu weer hoogmode!! Je ziet we hebben heel wat zitten puzzelen, maar ja het helpt wel als je een gezamenlijke achtergrond hebt.