Foto vanaf de toren omstreeks 1980

Foto vanaf de toren richting de Symkewyk, aan de auo's te zien genomen omstr. 1980. De woonark bij de zuivelfabriek van Jappie en Akke Bergsma is het voormalige turfskûtsje van Aukema (collectie Histoarysk Koudum).