Toneel- en Harmonicaclub 'Pro Rive'

De toneel- en (mond)harmonica club "Pro Rive" uit Koudum, omstreeks 1949, op het toneel van café Spoorzicht. Achterste rij v.l.n.r.: Johannes Hornstra, Gabe Grouwstra, Karel de Jong, Fonger Muizelaar, Wieger Hobma en Jaap de Jong. Middelste rij v.l.n.r.: Berend de Kroon, Rommert van Dijk, Jappie Hornstra, Piebe Hornstra, Pieter Westra, Thys Jaarsma en Cornelis v.d. Sluis. Dames v.l.n.r.: Jeltje van Dijk-Op de Hoek, Aukje Koornstra en Hiltje Hobma-Walinga (deze foto beschikbaar gesteld door Roel van der Wal uit Elahuizen).

"Pro Rive" omstreeks 1949. Het toneelstuk wat toen werd opgevoerd heette "Kaïn" en werd gespeeld in Spoorzicht. Achterste rij v.l.n.r.: Johannes Hornstra, Gabe Grouwstra, Karel de Jong, Fonger Muizelaar, Jaap de Jong en Wieger Hobma. Voorste rij v.l.n.r.: Rommert van Dijk, Jappie Hornstra, Piebe Hornstra, Pieter Westra en Thys Jaarsma (ingestuurd door Trijnie Hobma).

Gezien het decor zijn de twee bovenstaande foto's ook van het stuk 'Kain' bij de opvoering in Spoorzicht in 1949. Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van Aukje Koornstra, die op beide foto's staat (l). Haar neef Diederick stuurde ze in en schrijft: Tante Aukje mocht graag vertellen over dat toneel. Zo had ze eens de rol van een gemene vrouw, en werd ze na afloop bijna belaagd door woedende kijkers. Ook moest ze eens meester Van der Veen verleiden – ze wist eigenlijk niet hoe je dat deed, maar streek maar wat over zijn haar. Dit maakte de vrouw van meester jaloers, en meester mocht niet meer meedoen met de toneelvereniging.

Pro Rive uit Koudum. V.l.n.r: Rommert van Dijk, Johannes Hornstra, Wieberen Dijkstra, Fonger Muizelaar, Titte op de Hoek, Jappie Hornstra, Appie Visser, Wieger Hobma (ingestuurd door Trijnie Hobma).

“Pro Rive” omstreeks 1955; achterste rij v.l.n.r.: Wieberen Dijkstra, Hinke Boonstra, Cornelis van der Sluis, Jappie Hornstra, Berend de Kroon, Meindert de Witte en Aukje Koornstra. Voorste rij v.l.n.r.: Rommert van Dijk, Johannes Hornstra, Fonger Muizelaar, Titte op de Hoek, Cobi de Boer en Wieger Hobma (ingestuurd door Trijnie Hobma).