Neutrale Zangvereniging Koudum

Neutrale Zangvereniging uit Koudum op de foto tijdens een zangconcours te Beetsterzwaag omstreeks 1929. Achterste rij v.l.n.r.: Pieter Schaper, Jan Buwalda, Geertje de Boer, Trijntje de Boer, Sjoukje Boonstra, G. Franckena-van der Zijpp, J. de Bos-Gorter, mevr van der Meulen en Ulfert Hoekema. Middelste rij v.l.n.r.: Anne Schaper, Marten de Boer, Eeuwke Mensonides, meester van der Meulen, Gerrit Franckena, Ietje de Walle en Knol. Voorste rij v.l.n.r.: Wopkje van der Meulen, Hanny Duif, Jetske Franckena, Immetje van der Veen en Johanna Koopmans (foto opgevist bij Emmaus door Jan de Hoop, collectie Histoarysk Koudum.