Meisjeskoren

 

In 1925 maakte het meisjeskoor “Osanna in Excelcis” uit Koudum een reisje naar Bergen in Noord Holland.  Bovenste rij v.l.n.r.: Jeltje Visser, Trijntje van der Veen, Renske Dijkstra, Geeltje Schilstra, Ieke de Jong, Tjitske Groenhof, Boukje van Dijk, Trijntje Speerstra, Aaltje Grasman, Martje Roosjen,  2e rij van boven v.l.n.r.: Trijntje Hoekema, Geertje Sipkema, Lolke Dokkum, Beitske Hoekema, Willem Muizelaar (dirigent), Douwtje Dokkum, Befke van Asperen, Siemen van Asperen, Geertje Schaper, Joukje van Es en Jetske de Jong.  3e rij van boven v.l.n.r.: Teatske de Vries, Akke Stellingwerff, Rieme Hoekema, Wiepk Hoekema, Japke Dijkstra, Tjitske Groenhof, Hiltje Valk, Apalonia de Boer, Anna de Jong, Ybeltje Groenhof, Sietske Osinga en Janke Hoekstra. Onderste rij v.l.n.r.: Hiltje Osinga, Aaltje de hoop, Trijntje Bakker, Akke Dokkum, Hinke van Hes, Simkje Algera, Roelofke Stegenga, Hinke Feenstra, Akke Elzinga en Klaaske Bajema.

Deze foto is gemaakt in 1932. Er zijn maar enkele namen bekend. De man in de achterste rij is Johannes Hoekstra. Naast hem staat Jeltje van Hes en helemaal rechts Hinke Smits. Naast dirigent Willem Muizelaar in rij twee zit Getje Grouwstra. Het meisje met het hoedje en de donkere strik in het midden is Aat Munniksma. De drie aan de rechterkant zijn Uilkje Woudstra, Lol Bouwstra en Jikke Visser. De meisjes in de donkere jurkjes op de voorste rij zijn 7. Corrie Dijkstra en 9. Tjerkje Bakker (ontvangen van Theo Cnossen). Er is op dezelfde dag nog een foto van dit gezelschap gemaakt, zie hieronder.

Knipsel uit de Balkster Courant, datum onbekend (collectie Marie Bergsma-Pries bij HK) de volgorde is anders maar de groep en de plek zijn onmiskenbaar hetzelfde als op bovenstaande foto. De buschauffeur heeft de plek van dirigent Muizelaar ingenomen.

Een meisjeskoor onder leiding van Willem Muizelaar; achterste rij v.l.n.r.: Romelia Woudstra, Rinske van der Wal, Hinke van Hes, Annigje Bajema, Antje Kamstra, Willem Muizelaar, Akke Stellingwerf, Jetske de Jong, Antje Sipkema en Marie van Dijk. Middelste rij v.l.n.r.: Griet Hoekstra, Akke Dokkum, Roelofje Stegenga, Klaske Bajema, Tjikke Groenhof, Simkje Algera, Wiepk Hoekema en Sjoukje Visser. Vooraan v.l.n.r.: Hiltje Osinga, Japke Dijkstra, Aaltje de Hoop en Annie de Boer (foto ontvangen van Gerrie Smink-Oosterbaan).

De zangvogeltjes zitten hoog in de boom

Het Koudumer meisjeszangkoor De Zangvogeltjes naar Appelscha in 1939. Boven in de boom v.l.n.r: Marie de Jong, Hiltje Hoekema, Pietje Hoekema.  Lager in de boom v.l.n.r.: Renske Mensonides, Lieneke Kortlever, Tietje Bijlsma. Staand achterste rij v.l.n.r.: Aaltje Bakker, Akke van Asperen, Teuntje Muizelaar, Antje Venema, Harmke de Jong, Grietje Schaper, Hinne de Jong (leider) Middelste rij v.l.n.r.: Gerrie Jaarsma, Geertje Veldstra, Hiltje Bajema, Sijke Zwerver, Griet Jaarsma, Lolkje de Hoop. Tiete Jaarsma, Ytje Martens. Voorste rij v.l.n.r.: Hennie Jaarsma, Gepke Ros, Martje de Hoop, Hennie Muizelaar en Wimmie de Hoop. Liggend v.l.n.r.: Sjoukje de Jong? en Aagje Roskam (foto beschikbaar gesteld door Ytsje Hellinga-Martens).

Een meisjeskoor uit Koudum omsteeks 1946; bovenste rij v.l.n.r.: Teatske Drayer, Jantje Elzinga, Hinke Stellingwerff, Jeltje Smits, Sietske Smid, Coba de Hoop en Hannie Bandstsra. 2e rij van boven v.l.n.r.:  Trienke Gras, Baukje Veldstra, Wiep Lycklama à Nijholt, Rommy van der Sluis, Antje Veldhuis, Grietje van der Veen, Sjoukje Kloosterman, Jemy de Boer, Geertje Damstra, Bauk Pries, Meintje Klein, Sophie de Vries, Akke Walda, daarachter Henny Koornstra en Wietske de Jong. 3e rij van boven v.l.n.r.: Sietske Koopmans, Jikke Hoekema, Hinke Boonstra, Geertje Sipkema, Klaske Wiersma, Atty Rozendal, Eelkje de Jong, Lyckeltje Drayer, Koosje Smid, Dieteke Bajema, Henny Bajema en Grietje Haitsma. Onderste rij v.l.n.r.: Ypie Venema, Alie Hoekstra, Sjoukje de Jong, Grietje van der Veen, Akke Falkena, Hammy Rozendal, Sara Ritmeester (zij was in de oorlog bij fam. M. Veldstra als evacué, met schuilnaam Gerrie), Grietje Hoekstra, Eike Aukema, Annie Klein en daarachter Trijntje de Boer (foto en namen beschikbaar gesteld door Hotze Lykles Hoekema).