Christelijk Mannenkoor Excelsior

Exelsior in 1930; achter v.l.n.r.: Jacob de Jager, Klaas de Vries, Jan Stellingwerf, Haitze de Jong, Sjoerd Binke Bakker, voor Sjoerd op hurken Johannes Hoekstra, Wabe Visser, Sipke Hoekema, Wouter Veldstra en Pieter de Janger. Zittend v.l.n.r.:  Siemen van der Veer, Tjalke de Jong, Wietze J. de Jong, meester De Boer, Heije Hoekema, Johannes Walda en Jacob Veldstra (foto ingestuurd door Tine Bakker, dochter van Sjoerd Binke Bakker en Suzanne de Jong).Achter v.l.n.r.: Haitze de Jong, Siemen van der Veer, Wouter Veldstra, Sipke Hoekema, Peke van der Wal, Gerben de Boer en A.J. de Vries. Midden v.l.n.r.: Tjalke de Jong, Cornelis van der Sluis, Jacob de Jager en Klaas de Vries. Zittend v.l.n.r.: Wabe P. Visser, Jacob Veldstra, Johannes Hoekstra, Willem Muizelaar (dir), Jan Stellingwerff en Jan Kamstra (collectie Gerhard Koopmans).
Het lijkt er op dat dit het mannenkoor Excelsior is met de dames, omstreeks 1935, mogelijk maakten ze een reisje.  Vooraan v.l.n.r. : Jacob Veldstra, Sjoerd Binke Bakker, Tjalke de Jong, Sipke T. Hoekema, Jacob Wytzes de Jong en Jan Kamstra. Staand v.l.n.r.: Suzanne Bakker-de Jong, Klaas de Vries sr., Johannes (drukker) Hoekstra. Theunis de Vries, ?, Theunis Muizelaar(met bord en balletje), Pierkje Hoekstra-Klijnsma, Uilkje Hoekstra de vrouw van Wabe Visser, Wabe Visser (met witte pet), Jantje Muizelaar-Bouwsma, Jan Stellingwerff (met donkere pet). De laatste drie rechts zijn: Zwaantje Hoekema-v.d. Horst, Baukje Veldstra-Stellingwerff en Wouter Veldstra (met witte pet) (foto ingestuurd door Tine van Sjoerd Binke Bakker).
 
De namen zoals genoteerd door Gerhard Koopmans.