Moord in Koudum?

Dit zijn voorblad en laatste pagina van een merkwaardig pamflet over een kindermoord in Koudum, uitgegeven door ene Grietje Kuhlman. Maar een datum ontbreekt en er worden in het pamflet ook geen namen genoemd. Het is moraliserend bedoeld, maar ondertussen knap schijnheilig, want na de preek komt het verslag van de moord, waarbij ons niets bespaard wordt, aldus de Leeuwarder courant van 2 dec. 1675, in een artikel met diverse citaten uit het boekje.

De identiteit van moeder en kind is onbekend, zo ook die van uitgeefster Grietje Kuhlman. Waarschijnlijk is het boekje gedrukt in het eerste kwart van de twintigste-eeuw. Tresoar in Leeuwarden heeft een exemplaar in de collectie. Het pdf bestand van dat exemplaar opent zich door te klikken op de onderstaande koppeling.