Tjasker

Een afbeelding uit Fen Fryske groun. Dit, of een dergelijk molentje stond tot kort na 1945 aan de Var, ter hoogte van de Oostenveldseweg. Hij is vervangen door een motorgemaaltje ter bemaling van 'It Karelssleatsje', dat liep ongeveer langs het huidige tracé van de Oostenveldseweg, met een knik bij de Onderweg tot ongeveer de hoek Beukenlaan.