Haanmeerpoldermolens

 De Haanmeerpoldermolen aan de Houkesloot, aan de oostkant van de Haanmeer. Rechts staat molenaar Frans Osinga. De foto is opgenomen in beide boeken van Gerhard Koopmans; Koudum fan doe en no en Fan Galama oant Himmelumer Aldefurd.

Haanmeerpoldermolenwest Twee van dergelijke molens stonden aan de Yndyk, aan de westkant van de Haanmeer. De man is molenaar Pieter Dijkstra. Collectie Histoarysk Koudum.

G. Koopmans schijft in Koudum fan doe en no, blz. 147, dat er twee van deze molens dichtbij elkaar aan de Yndyk stonden. Op bovenstaand plaatje uit een onbekende uitgave staan beide molens afgebeeld.

De drooggelegde Haanmeer. De molens zijn aangegeven met Wm. Bron: Hisgis.nl

Ook op deze foto zijn beide molens te zien. De melker in het midden van de foto is Pieter Dijkstra. De melkster links is waarschijnlijk zijn vrouw. Wie de beide staande mannen zijn is onbekend. Collectie Sippie Witteveen-Dijkstra, foto ontvangen van Herman Melchers.