ZWH busbedrijf

Op de foto conductrice Aagje Roskam en chauffeur Ids Pries voor de bus die volgens de aanduiding richting Stavoren zal gaan.

Op de foto's conductrice Trijntje van der Veer uit Koudum bij de bus op de Merk te Workum in 1958 (foto's door haarzelf beschikbaar gesteld).

De busmaatschappij de Zuidwesthoek was gevestigd in Balk en in Koudum.

Buskaartje (collectie fam. Henk (radio) de Vries).

Roelie Klein met een ZWH bus op de Stationsweg in 1963 (foto beschikbaar gesteld door Hennie van Dijk-Klein). Volgens Joop Postma uit Bakhuizen is de foto genomen aan de Star Numanwei te Oudemirdum met in de verte het landgoed "Rinia State".

De Scania Vabis van busbedrijf 'De Zuidwesthoek'. Deze had als standplaats Koudum, het terrein ten noordoosten van Nieuweweg 14. De foto is gemaakt door Andre van Zutphen en Melle van der Goot stuurde hem in.