A&O / Golff supermarkt

Lolke en Hilly Hoekema, van de A&O, Rinke en Tietie van der Veen, van de zuivelwinkel en Jelte en Wieke de Vries, van de Végé, stapten gezamenlijk in een nieuwe supermarkt onder de A&O-vlag, aan de Hoofdstraat nr. 8. Hidde Koornstra sloot zijn slagerij aan de Smidsweg en kreeg een baan als slager in de nieuwe winkel. Dat heeft maar een goed jaar geduurd, want mijn vader kon o.a. niet zo goed werken onder een baas, aldus zoon Diederick.

De nieuwe supermarkt aan de hoofdstraat.

Het personeel van de A&O-Supermarkt omstreeks 1978. Vooraan v.l.n.r.: Jettie Sikkes, Greetje Postma-Stobbe, Jeltje van der Veen en Hinke Folkertsma. Daarachter: Rinke van der Veen, Jelte de Vries, Wieke de Vries, Andries Hoekema, Tietie van der Veen en achteraan Jelle Schreur en Popke de Vlugt. Nestor Andries Hoekema kwam iedere dag om koffie en thee te zetten. In 2003 is de winkel overgenomen door de fa. Poiesz. Jettie en Hinke werken er anno 2018 nog.

Deze tekening maakte Pieter de Vries voor een kalender-spaaractie.