Boerenleenbank

In december 1911 besloten de leden van de 'Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek Concordia' te Koudum tot de oprichting van een plaatselijke Coöperatieve Boerenleenbank. Men benoemde een commissie bestaande uit de heren Pieter Jacobs Schut, Roelof Annes Bajema, Wijbren Schaap, Jarig Klazes Bajema, Bauke Wigles Kramer, Klaas Elzinga, allen veehouders te Koudumen Johannes Jurjens Roorda, directeur van Concordia, eveneens te Koudum. Al op 10 febr. 1912 was de oprichting van de vereniging 'Coöperatieve  Boerenleenbank voor Koudum, Molkwerum en omstreken' een feit. In de slotbepaling van de statuten staat dat de vereniging zich zodra mogelijk zal aan sluiten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. De akte passeerde opmerkelijke genoeg voor notaris Tjebbes te Workum en niet bij de Koudumer notaris Sebe Sierks. In maart 1913 werd Dorpsbelangen Koudum opgericht en Sierks was een van de oprichters. Een van de verenigingsdoelen was de oprichting van eener Spaar- en Voorschotbank voor den gehelen Zuidwesthoek. Die bank kwam er in 1914 en Sierks is jarenlang voorzitter geweest.

De Koudumer Boerenleenbank was aanvankelijk gevestigd Hoofdstraat 54 (l). In 1967 verhuisde de bank naar een nieuw pand aan de Bovenweg 2. Op deze locatie stond tot die tijd een stelpboerderij met adres Hoogstraat 16 (foto's collectie Histoarysk Koudum). Anno 2016 is in het voormalige bankgebouw aan de Bovenweg de tandartspraktijk gevestigd en de praktijk voor logopedie van Martine Muller. Het woonhuis heeft plaatsgemaakt voor een parkeerterrein.

De wandschildering van M. Groenhof in het voormalige bankgebouw.