De Klomp, sociale werkplaats

De werkplaats voor mindervaliden 'De Klomp' was gevestigd in het voormalige gebouw van de Christelijke lagere school, dat stond tussen de Hoofdstraat en de Tjalke van der Walstraat, ten westen van het Exteurpad. De foto toont de zuidkant. Het gebouw kende vele gebruikers. Nadat de lagere schoolleerlingen vertrokken naar de nieuwbouw in de Singel werd het in gebruik genomen als Bewaarskoalle (kleuterschool) annex oefenruimte voor het muziekkorps Nij Libben en de Accordeonclub. Ook werden er wel bazars gehouden. De naam 'De Klomp' dankt de werkplaats aan de productie van klompen. Deze naam bleef in de volksmond behouden ook toen de werkplaats was verhuisd naar een nieuw gebouw op de Symkewal, waar met deftige letters 'Opnij Utein' op de gevel stond. Door enkelen werd die naam overigens uitgelegd als 'Op nei it ein'. Het oude schoolgebouw werd toen afgebroken en op die plaats is een parkeerterrein gemaakt. In de moderne en ruime productiehal is de productie van 'De Klomp' veel breder geworden. Foto Hindrik de Jong.

De mannen van 'De Klomp'.V.l.n.r.: Werkmeester S. Berga, F.M. Eiling, Th. Dijkstra, Wabe Schaper, J. Poeze, Nammele Bruinsma, S. Haijtema, en IJ. Gerlsma. Geheel bovenin. Jan de Vries en Obe Siemonsma. Collectie gemeentearchief.

V.l.n.r.:  A, Sikkes, Willem de Boer, G. Wiersma, Th. de Vries, K. de Graaf, K. Mulder, F. Andela en J. Raterman. Collectie gemeentearchief.

9 oktober 1956. De klompenafdeling in de werkplaats voor mindervaliden te Koudum. V.l.n.r.: Roelof de Boer uit Warns, Wabe Schaper uit Koudum en Thomas Dijkstra uit Workum. Collectie gemeentearchief.

De bouw van de sociale werkplaats aan de Symkewyk is hier net begonnen. Foto Hindrik de Jong.

Naderhand is de werkplaats nog uitgebreid. Deze foto gemaakt vanaf de Onderweg toon rechts de eerste productiehal met in de aanbouw de kantoren en de kantine en links de nieuwe hal. Collectie gemeentearchief.