Zandafgraving Weste

Ansichtkaart van de Dobbe aan de Wêste, gezien vanaf het Skammelysjepaad. Bepaalde contouren van de graverij zijn nog zichtbaar. Uitgave Fa. Gebr. Muizelaar, boek- en fotohandel Koudum, collectie L. Folkertsma, Joure.

Twee opnamen van de zandafgraving aan de Weste van Klaas Okkinga. Joeke de Lange en Doede Valk zijn de lories aan het laden met zand. Collectie G. Koopmans.

Van hier werden de lorries over de rails naar de Var getrokken met het paard. Bij de Var lag dan het schip waarmee het zand afgevoerd werd. Collectie G. Koopmans.

De graverij nam een flinke hap uit de Koudumer bult en liet een (ver)woest landschap achter. Collectie G. Koopmans.

Oeverzwaluwen vonden in de steile zandwanden een ideale nestgelegenheid. Collectie Jan Overzee.

Deze ansichtkaart toont Koudum vanuit het zuidwesten. Is de foto gemanipuleerd of werd er daadwerkelijk graan, wat dan rogge zal zijn, verbouwd in de dobbe? Uitgever onbekend, collectie Tineke Bakker. Het pad dat ten zuiden over het hoog langs de afgraving liep noemde men mogelijk het Roggepaadsje. Deze naam is overgeleverd maar zonder locatie. Henk Wagenaar baseert deze locatie op gesprekken met Gerrit Venema, destijds eigenaar van de Dobbe.