Achtkantige kerk met koepeltoren

 

Leeuwarder Courant 17 juni 1831.

Hierboven een pentekening van Koudum met de achtkantig kerk met koepeltoren, zoals deze er van ong. 1831 tot 1856 stond. Deze tekening is gemaakt naar een schoorsteenmantelstuk. De kerk was geen lang leven beschoren. Al in 1852 is er sprake van verlaging van het gebouw, waardoor het niet meer dienst kon doen als landmerk voor de zeevaart en de jaarlijkse toelage van het ministerie van marine, bestemd voor het onderhoud, kwam te vervallen (Tresoar 97a / 15). Het zou interessant zijn om uit te zoeken waarom de kerk er zo kort heeft gestaan. Misschien beviel deze gewoon niet of was hij te klein. Het kan ook zijn dat het bouwtechnisch niet in orde is geweest. Bij Tresoar in Leeuwarden is een kopie van een bouwtekening van deze kerk. In de Provinciale Bibliotheek bevindt zich een boekje met bestek en voorwaarden voor het bouwen van de achtkantige kerk met koepeltoren. 

De Koudumer theebus, impressie door Klaas Overzee, op grond van de Bulthuis gravure van 1790 en de bovenstaande tekening, die mogelijk ook door Overzee is gemaakt.