Doopsgezinde kerk

Collectie Alie Hoekema - Van der Wal, bij HK.

 

Luchtfoto van omstreeks 1950 van de omgeving van de Doopsgezinde kerk. Er is sinds 1950 nogal wat veranderd. Het langgerekte pand aan de straat, tegenover de bakkerij van Klaas de Vries met het platte dak, zijn al lang verdwenen. Links woonde Abe Visser en rechts Harmen de Boer. En het lijkt dat het Commandeurshuis, in het midden achter de boerderij, veel langer is dan tegenwoordig. Maar dat is schijn want het andere pand, waarin twee woningen, was er strak tegenaan gebouwd. In het dak is de scheiding te zien. Hier hebben o.a. Jan en Sijke de Jong en Durk en Akke de Jong gewoond. Vanaf het Murk Lelszpad liep weer een pad naar beneden naar de Onderweg. Dus voor deze woningen langs. In het huis verderop aan het Murk Lelszpad woonde Jochum Mandemaker.

Het kerkje nog zonder de in 2005 in Koudum opgedoken grafsteen van Rinze Koopmans, ingemetseld in de zijgevel.

Anno 2017 is de doopsgezinde gemeente opgeheven en het kerkje verkocht.