Dia's van Johan Bakker (1)

Keuterij Weste 7, Arjen de Hoop.De plek waar de Pauw nog moet verrijzen. Rechts de woning waar vroeger Tjalke van der Wal woonde. In het midden de oude lagere school, later bewaarschool en Klomp. Tijdens de Klomp-periode is de vleugel met "dakkapel" bijgebouwd.Huizen aan de Snakke.De Snakke in de winter.Molenbuurt.Boerderij van Roel Venema aan de Nieuweweg 1, die in januari 1965 is afgebrand. In het huis rechts woonde Antoon Roskam. Het pad naar beneden voert langs de tuinderij naar de woning waar Lútsen Smits woonde en later zijn zoon Sibbele.Hoekje bij de kerk. Zo was het daar met rechts het "Tsjerkepaadsje".De woningen die op een afstandje aan de Onderweg stonden. De fotograaf staat op de Onderweg ter hoogte van nr. 18, dus waar de OBS De Welle gebouwd zal worden, ten koste van enkele van deze huizen. Links het huis van Siemen en Aukje van der Veer en daarnaast het huis waar Akke van Asperen woonde. Verder het huis van de familie Bosma en het grote huis van Sybren Venema, vermaningsweg 5.Gezicht vanaf de Bovenweg naar achterkant van de woningen aan de Jacobus van der Wayenstraat en de eerste nieuwbouw aan de kant van de Onderweg. Het veld waar de basisschool zal komen is nog helemaal leeg.Nog een keer vanaf de Bovenweg richting het noorden. Links achteraan is de Philipshal te zien.De Onderweg, met een doorkijkje naar de Ooste.

Zuivelfabriek en sociale werkplaats gezien vanaf de Onderweg.Zuivelfabriek 'Concordia' nog onder stoom.Verlengde Beukenlaan met de CLTS. Dia's ontvangen van Johan Bakker.