The Dutch presence in Tobago & The West Indies

Wie mijn boek Verzwegen Zeeheld kent, over Jacob Benckes, weet dat hij in 1677 sneuvelde in een zeer bloedig gevecht om het Caraïbische eilandje Tobago. Een onderwaterarcheoloog uit Amerika, dr. Kroum Batchvarov, geboren in Bulgarije, doet al jaren onderzoek naar resten van de schepen die bij dit gevecht gezonken zijn in de baai van Scarborough, hoofdstad van Tobago dat tegenwoordig deel uitmaakt van de republiek Trinidad en Tobago.

In de maanden november, december 2021 en januari 2022, is er veel aandacht voor deze geschiedenis, die Tobago verbindt met ons land, en zeker ook met Koudum. In samenwerking met de Nederlandse ambassade in Port of Spain, organiseert The National Trust of Trinidad and Tobago een reeks online lezingen in het Engels, waarvoor ik ook ben uitgenodigd.

Op 5 november was de aftrap door de Nederlandse ambassadeur Raphael Varga en chief secretary Ancill K. Dennis van het Trinidad en Tobago House of Assembly. Zij gaven uitdrukking aan de wens de banden tussen beide landen aan te halen. Bij het initiatief zijn lokale groepen betrokken, op het gebied van geschiedenis en cultuur. De teller stond bijna op 150 deelnemers.

De eerste lezing was die van dr. Batchvarov. Hij ging uitvoerig in op Nederland als zeemacht, de scheepsbouw, de strategische ligging van Tobago en het gevecht en de daarbij betrokken schepen. Uiteraard ging hij ook in op de scheepsresten in de baai. Deze lezing is opgenomen en zal t.z.t. waarschijnlijk online beschikbaar worden gesteld. Op 14 januari 2022 is de beurt aan mij, waarbij ik o.a. zal ingaan op persoonlijke aspecten van Benckes en zijn carrière als koopvaardijschipper en marine-officier. Daarbij zal ik er niet omheen draaien dat hij in de laatste functie heeft opgetreden als slavenhandelaar.

De lezingen worden gehouden op vrijdag en zijn voor iedereen toegankelijk. Wie zich aanmeldt op de website van de organisatie krijgt een link toegestuurd. Het gebruikte programma is Zoom. De aanvangstijd is 15.00 uur Nederlandse tijd. Hieronder de info over de lezingen in november. De andere data zijn: 10 en 17 december 2021 en 7, 14 en 21 januari 2022.

Jan de Vries, 6 nov. 2021

Aanvulling 25 jan. 2022: Op 28 januari zal een zogenaamde Round Table Conference plaatsvinden met alle sprekers. Alle lezingen in de serie zijn opgenomen en online beschikbaar. Die van mij is getiteld: "Jacob Benckes, his Adventurous Life and Strange Surprising Legacy". Zie de opname hierna. Twee andere inleiders, Batchvarof en Odegard, zijn uitvoerig en afdoende ingegaan op de Nederlandse strijd om Tobago in 1677, onder commando van Benckes, tegen een Frans eskader. In het eerste deel van de lezing ga ik in op Benckes carrière als koopvaardijschipper en marine-officier en het om politieke redenen verzwijgen van zijn belangrijkste wapenfeit: de herovering van Nieuw Nederland, het huidige New York, in 1673. Deel twee, de Strange Surprising Legacy, heeft te maken met de beroemde 18de-eeuwse roman over Robinson Crusoe. Op Koudum.nl staat een verslag, gemaakt door Jelle van der Meulen.