Informatie over ktz Anske Fockes en familie

INFORMATIE OVER KAPITEIN-TER-ZEE ANSKE FOCKES VAN WARNS EN ZIJN FAMILIE

FOCKES (Anske), een Fries van geboorte, was een moedig zeeman, die, onder de Ruiter dienende, meer blijken van zijne onversaagdheid gaf. Toen in 1666 de Britsche vloot een aantal Hollandsche koopvaarders in het Vlie verbrand had, zette Fockes, met Adam van Brederode op de Elve liggende, ten einde den vijand in die oorden gade te slaan, hun dit betaald, door op zeventien in die rivier liggende Engelsche koopvaarders aan te vallen, er drie van te verbranden en twee te vervoeren, welk lot de overigen niet zouden ontgaan zijn, indien zij geene veilige schuilplaats in de haven van Hamburg hadden gevonden. Hij diende vervolgens van 1667 tot 1672 onder de Ruiter, en maakte in 1673 met Jacob Binckes den togt naar de West-Indien mede. De Kapitein Sipke Fockes, die in 1652 op de vloot diende, was waarschijnlijk zijn broeder (A. J. van der Aa, Biografisch woordenboek).

Anske Fockes uit Warns was koopvaardijschipper, net als Jacob Benckes. In hetzelfde jaar traden beiden in dienst van de Amsterdamse admiraliteit en waren regelmatig samen als gezagvoerder betrokken bij activiteiten op zee. Anske stierf in 1673 op het eiland St Eustatius.

Anscke Fockes tekende op 6 nov. 1661 een bevrachtingscontract (SAA 5075 nr. 1541 / 140).

Het bestand dat zich opent door te klikken op de koppeling onderaan deze pagina bevat diverse archiefvermeldingen over Anske en zijn familie.