Histoarysk Koudum zet uw familie op de kaart

Bent u benieuwd naar wie uw voorouders zijn? Als ze uit Friesland kwamen, zijn hun namen met behulp van het internet meestal goed te vinden, zeker tot het jaar 1800 of daaromtrent. Wie dieper de geschiedenis in wil, moet dieper graven. De HK-leden helpen u graag op weg als u niet weet hoe te beginnen of bepaalde vragen heeft over familieonderzoek. Boukje van der Veen en Sjoerd Huitema hebben veel ervaring op dit gebied. Sjoerd heeft in de loop der jaren in zijn vrije tijd een imposante database van Zuidwesthoekse families opgebouwd en beschikt over een al even uitgebreide documentatie.

Wanneer u zich de moeite van het onderzoeken wilt besparen, maar toch meer wilt weten over uw voorouders, kan de WHK u van dienst zijn met het leveren van een fraaie en overzichtelijke kwartierstaat; een overzicht op A3 formaat met vijf of zes generaties voorouders, zoals te zien op het voorbeeld. Er gelden wel enkele voorwaarden: deze service kost 50 euro en de opbrengst komt ten goede aan de kas van Histoarysk Koudum. Als u dat wenst, kan het overzicht geplastificeerd worden. Naast een afdruk van het cirkeldiagram ontvangt u een tekstbestand met daarin mogelijk aanvullende gegevens als die worden aangetroffen.

De belangrijkste voorwaarde is dat de gegevens van uw voorouders vindbaar moeten zijn met het Internet. De HK kan om die reden niet garanderen dat het overzicht compleet zal worden. Bijvoorbeeld omdat een deel van uw voorouders uit het buitenland komt of als bepaalde archieven niet gedigitaliseerd zijn of verloren zijn gegaan. Dit is ook de reden dat de HK sommige opdrachten niet zal kunnen aanvaarden. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u zelf de gegevens van de twee of drie jongste generaties aanlevert, e.e.a. in overleg. Gegevens van levende personen zijn namelijk niet openbaar.