Groeten uit Koudum 1

Collectie Ybeltje de Koe - de Jong.

Collectie Alie Hoekema-van der Wal.

 

(Ansichtkaarten uit de collectie Lolke Folkertsma, Joure) 

(Ansichtkaarten uit de collectie HK)