Vetzavot

Het pas opgerichte zaalvoetbalteam van VETZAVOT geflankeerd door de sponsoren, omstreeks 1985. Achter v.l.n.r. Wieke de Vries, Age Haytema, Marten Bergsma, Piet van Dijk, Cornelis Bergsma, Enne de Vries, Sjoerd Seffinga, Rinke van der Veen (tevens sponsor) en Jelte de Vries. Voor: Jarich Tjoelker, Jan Hoekstra, Tjitte Smits , Van Amerongen, Jaap Peterson, Jantine de Vries, Douwe Smits, Jan Groenland, Jan Pries en Hindrik de Jong (collectie fam. de Vries). VETZAVOT is opgeheven in 2023 na bijna 40 jaar te hebben bestaan.