Gerhard Koopmans

De verzameling foto's en afbeeldingen van Gerhard Koopmans (18 juni 1921 - 21 juni 1998) en de boeken die hij daarover publiceerde zijn een basis voor Histoarysk Koudum. Koopmans, wiens voornaam Gerhard werd uitgesproken als Gerard, was in Koudum administrateur, later directeur, van N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank. Eerder werkte hij op het notariskantoor. Zijn passie was geschiedenis, in het bijzonder het verzamelen van oude foto's en afbeeldingen. De verzameling van Koopmans heeft grotendeels betrekking op de Friese Zuidwesthoek, maar vooral op zijn woonplaats Koudum. In 1978 publiceerde hij het fotoboek Koudum van doe en no, in samenwerking met de Vereniging Koudumers om Útens. Als bestuurslid was Koopmans vanaf de oprichting in 1968 jarenlang betrokken bij de die vereniging. In 1984 brachten verenging en schrijver opnieuw een boek uit, nu met foto's en geschiedenis van alle dorpen van de gemeente Hemelumer Oldeferd, onder de titel Fan Galama oant de gemeente Himmelumer Aldefurd.  Eerder al, in 1964, maakte Koopmans een jubileumboekje ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de N.V. Friesche Onderlinge Beleggings- en Voorschotbank te Koudum.

1984 was het jaar dat de gemeente H.O. als gevolg van een gemeentelijke herindeling opging in de nieuwe gemeente Nijefurd en Koudum haar status al gemeentelijke hoofdplaats verloor. Door zijn vele contacten in het dorp en de regio en vasthoudendheid in het bereiken van zijn doel, wist Koopmans diverse bijzondere foto's te bemachtigen. Hij begon aan zijn verzameling in 1954, in 1993 schonk hij zijn levenswerk, inmiddels uitgegroeid tot een grote en belangrijke collectie, aan de provinciale bibliotheek in Leeuwarden, later opgegaan in Tresoar.
De verzameling Koopmans staat op de website van Tresoar. Klik hier voor een rechtstreekse koppeling.  
   
 

Leeuwarder courant 17 nov. 1993.