Van der Veer is de naam

Dit tegeltableau met een smak een kof en een beurtschip stamt uit de tijd van Tjeerd Jans (ovl. 1808) en Jacob Joukes (ovl. 1827), beurtschippers te Koudum. Het moet gemaakt zijn door Poppe Andries Meinsma (1773-1838) werkzaam in de gleibakkerij van Hylke Kingma te Makkum (collectie Fries Scheepvaart Museum).

Jacob Joukes en nazaten van Tjeerd Jans namen in 1811 de naam Van der Veer aan.

Sjoerd Huitema verzamelde hun nageslacht in het document dat zich opent door op de koppeling hieronder te klikken.