Onafhankelijkheidsfeest 1913

In augustus 1913 vierde men in vele plaatsen het 100 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. De vijf fraaie foto's hieronder zijn genomen bij de Onafhankelijkheidsfeesten in Koudum op 27 en 28 aug. 1913. Het zijn de oudst bekende foto's van een Koudumer dorpsfeest. Van drie foto's is niet bekend waar ze genomen zijn. Van slechts één foto is bekend wie er op staat. Evenmin is bekend van wie de foto's afkomstig zijn.

Een zeer uitgebreid verslag in de Leeuwarder courant van 3 sept. 1913 van de Onafhankelijkheidsfeesten in Koudum, dat door maar liefst 7000 mensen zou zijn bijgewoond. De voorzitter van het organiserend comité was de hervormde predikant Hylke Bakker, die van 1909-1914 in Koudum stond.

Links Jacob Gras als acteur of figurant bij de Onafhankelijkheidsfeesten en ook de foto rechts moet toen gemaakt zijn. Het zijn Rintje Haagsma en Brechje van Noggeren-Wouda.

Draagpenning Onafhankelijkheidsfeesten 1913. Aan de voorzijde de Nederlandse Leeuw met de woorden: 1813-1913 VRIJHEID. Achter een voorstelling verbeeldend de aankomst van prins Willem Frederik, de latere koning Willem I, op 30 nov. 1813, met de tekst: 1813 aankomst van Prins Willem VI Scheveningen (collectie Museum Hindeloopen).

Deze foto is zo te zien genomen vanuit een bovenraam of vanaf het dak van het Wapen van Friesland, kijkend richting Bovenweg (collectie fam. Dokkum bij HK).

Dit gezelschap poseert in de tuin van Klein Beuckenswijk (collectie fam. Dokkum bij HK).

Een groep Russen of Tartaren lijkt het (collectie fam. Dokkum bij HK). Deze foto hoort ook bij die van het Onafhankelijkheidsfeest, omdat aan de achterkant eenzelfde nummering te zien is als bij andere van dit feest. Ziet iemand waar deze foto genomen is?