Feest in 1929

Een maand voor de beurs van Wallstreet op catastrofale wijze zou crashen, genoot heel Koudum onder af en toe een stralend zonnetje van een prachtig dorpsfeest. Niet bewust dat de komende decennia heel zwaar zouden worden, feestten de toenmalige Koudumers uitbundig, met een grote optocht, zoals we dat ook van latere tijden gewend zijn. De optocht van die dag is vanaf twee standpunten gefotografeerd: Vanuit Hoofdstraat 37a, op het kruispunt met de Smidsweg en vanuit Zwarteweg 21, op de driesprong met de Stationsweg; in beide gevallen vanaf de bovenverdieping. Ook op het feestterrein bij de zuivelfabriek zijn die dag foto's gemaakt van de optochtcreaties. Naar alle waarschijnlijkheid is Douwe van Noggeren in ieder geval een van de fotografen. Bovenstaande foto, in 2021 ontvangen van Afke Terpstra-Dijkstra, markeert waarschijnlijk het begin van de optocht, met twee herauten, een op een schimmel, de andere op een donker paard. De agent in het midden van de foto escorteert het geheel samen met rechts vooraan, met de hoed in de hand, duidelijk herkenbaar, gangmaker Johannes Hoekstra

Deze en onderstaande foto's, beide door de fotograaf gedateerd, zijn ontvangen via Heije Hoekema.

Ze komen waarschijnlijk vanaf het terrein van de zuivelfabriek. Na de wagen met de matrozen komt een open wagen met een tweespan paarden er voor en dan een vrachtauto. Op een foto hieronder zie je deze wagen en de neus van de auto op het terrein van de zuivelfabriek. De auto met kenteken B6616 is op 19 juni 1923 op naam gesteld van Wytse de Jong te Koudum (Tresoar.nl, Friese nummerbewijzen).

De digitale versie van deze foto is ontvangen van Klaas de Vries jr.

Hier de open wagen naast de tuin bij de zuivelfabriek op 5 september 1929. Voorop Sietze Haitsma en Japke Dijkstra. Achterop Roel Bijlsma en Griet Hoekstra, de vriendin van Japke en alle vier in Hindelooper kostuum. Beide stelletjes zijn later getrouwd. Sietze was boer op de boerderij in de Poel, waar ook zijn vader Hendrik boerde. Roel heeft theologie gestudeerd. Griet is een dochter van Rinze Hoekstra de kastelein op Galamadammen (foto beschikbaar gesteld door Klaas de Vries jr.).

Deze is genomen op het fabrieksterrein, het startpunt van de optocht. De grote pop in het midden is duidelijk herkenbaar op een van de optochtfoto's hierboven (collectie Afke Terpstra Dijkstra bij HK).

Hier zien we de herauten op de schimmel en het donkere paard, met de agent en waarschijnlijk Johannes Hoekstra op de driesprong Zwarteweg-Stationsweg. De ruiters leiden de stoet met Prins Willem I van Oranje en zijn gevolg (links collectie Hindrik en Feikje Wiersma-Dijkstra, rechts coll. Afke Terpstra-Dijkstra, beide bij HK). Veel van de foto's op deze pagina hebben de fam. van Ulke Dijkstra als herkomst.

De collectie van Afke omvat ook deze twee. De auto links maakt reclame voor C.V.S. Johan Wagenaar schreef op 25 okt. 2021, enkele dagen nadat de foto was geplaatst: 'C.V.S. staat voor Coöperatieve Veevoederfabriek Sneek - Bolsward. Het is later opgegaan in de CAF.' 

Deze zit in de collectie van Hendrik (Douwes) de Jong bij HK. Het lijkt er sterk op, maar het is nog niet opgehelderd of de foto rechts bij deze optocht hoort; ook uit de collectie van Afke.

Artikeltjes uit de Leeuwarder courant van 5 en 7 sept 1929.