Theodora Zijlstra

  

Dit is Theodora Zijlstra (Baard 1942 – Koudum 2002), onderwijzeres aan de Chr. school en dichteres. Zij liet zich als schrijver inspireren door de natuur en het landschap en de dingen om haar heen. Ook over de kleinste zaken kon ze een gedicht maken. Van haar hand verschenen o.m. de bundels In nije dei teart iepen en By de reinboge del. Dora woonde later aan de Westeweg, op nr. 26, waar deze foto mogelijk is gemaakt (ontvangen van Hindrik de Jong).

Leeuwarder courant (16 mei 1986), gevonden op Delpher.nl.

 

 

Het gedicht 'seinemeaner' komt uit de bundel In neie dei teart iepen (1986). De seinemeaner die haar inspireerde was 'buurman' Fekke Fekkes, van Kerkhoflaan 3.