Sikke Venema, Haanmeer 9

Boerderij Haanmeer 9 omstr 1970

Henk Wagenaar publiceerde deze luchtopname van de boerderij van Sikke Venema in de Haanmeer. De foto is gemaakt omstreeks 1970, kort na de bouw. Er zijn nog geen bomen geplant. Enkele jaren na het overlijden van Sikke is zijn boerderij in 2022 afgebroken, als laatste in de droogmakerij Haanmeer. Op zijn facebook-pagina schrijft Henk bij deze foto:

Op deze boerderij woonde Sikke Venema. Sikke heeft deze boerderij zelf met hulp van zijn vader en broers (en enige hulp van de aannemer) eigen handig gebouwd. Misschien ook leuk om te weten, De metsel stenen van de woning en de boerderij zijn nieuw gekocht. Maar bijna het gehele houtwerk binnen. Zo wel in de woning als in de boerderij waren afkomstig van gesloopte woningen uit Koudum. Het gehele bintwerk en de schuurdeuren kwamen van boerderijen zoals die waar nu Kemker zit met de garage en waar de klink nu staat. De voordeur van de woning bijvoorbeeld. Die kwam uit de boerderij waar later de Rabobank zat (Nu de tandarts).

De gesloopte boerderijen waar Henk op doelt zijn Hoogstraat 16 en Nieuweweg 10. Het adres van de boerderij waar Sikke opgroeide en waar zijn ouders woonden is Kerkhoflaan 1. Net als zijn vader Gerrit Venema boerde Sikke op traditionele wijze, bij voorkeur met paarden, zolang dat ging. Zelfs zijn koeien waren van een ouderwets klein slag, anders zouden ze niet in zijn stal passen. In 1973 is Sikke met paard en wagen rijdend in de Douwe van Epemastraat vereeuwigd op een ansichtkaart.

Sikke kreeg in december 2012 een groep wandelaars van de buurtvereniging Ooste-Zijl op bezoek om een kijkje te nemen in zijn boerderij. Bij die gelegenheid maakte Els Runia de onderstaande foto's.

Sikke Venema 2012, met Fries paard

Sikke Venema.

Stal Sikke Venema 2012 Koeien Sikke Venema 2012

In 1970, toen de fam. Venema de boerderij bouwde was dit het gangbare beeld van een koeienstal; twee koeien zij aan zij aangebonden op een stal, elk paar gescheiden door wat een 'hannelsskod' werd genoemd. Sikke hoefde de mest niet met de 'strontskeppe' uit de grup in een grote kruiwagen te scheppen want hij had een 'mjukserij', een electrische uitmester. In 2012 was het een boerenbedrijf waar de tijd had stilgestaan.

Wandelaars Ooste Zijl bij Sikke Venema 2012

De boerderij van Sikke Venema in de Haanmeer in 2012.