Popke en Hielkje de Vlugt

Popke de Vlugt (geb. 1895) en Hielkje Hornstra (geb. 1890) trouwden in 1922. Rechts Popke en Hielkje, op zijn 80e verjaardag, toen hij een Koninklijke onderscheiding kreeg opgespeld. Foto's ontvangen van pakesizzer Popke de Vlugt uit Sneek.

Popke de Vlugt werd omstreeks 1920 bedrijfsleider van de tuinderij "Welgelegen", later was hij zelfstandig tuinder en veilingmeester te Koudum. Hij was tevens de man die er voor zorgde dat Vendu Tivoli tot stand kwam. In de Tweede Wereldoorlog organiseerde hij een gaarkeuken in een loods van de KEB aan de Onderweg. In 1954 reed Popke de Elfstedentocht, samen met Roel Venema. Popke was een goed en actief lid bij de fanfare 'Looft den Heer' en ook betrokken bij de opleiding van nieuwe muzikanten. Hij was wel eens wreed; als een leerling het na een aantal keer spelen noch niet goed deeed zei Popke: Ast it no net goed dochst slaen ik dij de hoarn stikken op è harses. Voor fanfare Nij Libben was hij actief als fondsenwerver. Na de oorlog is hij jaren raadslid geweest voor de PvdA, in het betsuur van de gemeente H-O. Voor de Friese IJsbond was hij o.a. betrokken bij de oprichting van Schaatstempel Thialf in Heerenveen. 

Pokpe en Hielkje omstreeks 1950 gefotografeerd in de voordeur van hun huis aan de Tjalke van der Walstraat. Links is de kerk zichtbaar en een stukje van de Openbare school. Het huis moest wijken voor de nieuwe Túnkersstrjitte. Rechts het huis gezien van de achterkant (dia 1e helft 60er jaren, gemaakt en beschikbaar gesteld door Appie van Dijk, Assen).