Karel en Teuntje van der Veen - Bakker

Karel van der Veen, geb. Koudum 1 jan. 1904, zoon van Rinke van der Veen en Immetje Westhof, trouwt Koudum 15 okt. 1927 Teuntje Bakker van Ferwoude, geb. 1904, dochter van Durk Bakker en Lyckeltje Haitsma.

V.l.n.r.: Teuntje, beppe Immetje, Karel, beppe Grietje. Op de bank v.l.n.r.: de dochters Immetje, Tine en Lyckeltje. Later volgden nog vijf kinderen: Grietje, Carolien, Jannie, Durk en Rinke.

 Aanvankelijk voer Karel op een skûtsje, 'Lyckeltje' genaamd. Deze foto van 'de Lyckeltje' onder zeil staat ook in het gedenkboekje van Ferwoude, geschreven door Jelle de Jong (foto beschikbaar gesteld door Teuny Visser-Beimin te Grouw). Na omzwervingen kwam 'de Lyckeltje' in 2001 weer terug in Koudum. Pakesizzer Jan Groenland kocht het schip en nam het in gebruik voor dagtochten.

Op de foto links is Karel ongeveer 30 jaar. Hij is niet zijn hele leven skûtsjeschipper geweest. Later was hij werkzaam op de veerdienst Stavoren-Enkhuizen. De laatste jaren van de 'R. van Hasselt' heeft hij nog meegemaakt. Ook werkte hij wel bij de timmerman. Uit die tijd stamt de rechter foto gemaakt door Hindrik de Jong.

 

Deze lei is afkomstig van de kerktoren van Koudum. Karel was in 1971 blijkbaar betrokken bij het onderhoud van de spits en liet deze herinnering achter. K v d Veen 1971 staat op de romp van het scheepje. Folkert van der Ploeg ontdekte de lei en heeft deze bij Grietje Beimin-van der Veen gebracht (foto ingestuurd door Karel Durks van der Veen). Karel was niet bang uitgevallen en hij had ook geen last van hoogtevrees. Het verhaal gaat dat hij tijdens werkzaamheden aan de kerk ober de naald van het kerkdak heen en weer liep.

Karel en Teuntje in de oorlog

In de Tweede Wereldoorlog namen Karel en Teuntje Joodse onderduikers in huis. Karel hielp de Binnenlandse Strijdkrachten, de ondergrondse, door sabotage van de vaarroute op de Fluessen.

De Israëlische Yad Vashem onderscheiding werd postuum aan Karel en Teuntje toegekend vanwege hun hulp aan ondergedoken Joden tijdens de 2e wereldoorlog.

 

Links Karel en Teunje op de foto uit de tijd dat Karel bij de veerdienst Stavoren-Enkhuizen van de rederij Koppe in dienst was. Te zien aan het uniform (foto beschikbaar gesteld door Sip en Janny Smits-van der Veen en ingestuurd door Karel Durks van der Veen). Rechts Karel en Teuntje op 27 juli 1973 bij het gemeentehuis te Koudum toen Marten Visser en kleinkind Teuny Beimin trouwden.

De familie in 1949.

 

Links dochter Lyckeltje en rechts samen met haar zoon Kai die op 24-jarige leeftijd plotseling overleed.

 

 Dochter Tine van der Veen, zij emigreerde met haar man Rob Smolders naar Canada (foto beschikbaar gesteld door haar zoon Hans Smolders uit Winnipeg, Canada).

Links v.l.n.r.: Immie, Lykeltje, Janny en Carolien en rechts v.l.n.r.: Janny, Ellen (dochter van Lykeltje) en Caronlien. Zittend Lykeltje.

Zoon Durk (l) bij de Kon. Marine. Rechts Fons van Sip en Jannie neemt even het werk over van pake Karel zodat deze rustig een sjekkie kan rollen. Fons woont woont nu met vrouw en dochter in Amerika.

Het oude skûtsje van Karel is door pakesizzer Jan Groenland gekocht en heeft weer Koudum als thuishaven. Twee foto's in de roef van de Lyckeltje. Links Lykeltje en rechts Durk met de schipperspet van Karel.

 

Dit is schoonzoon Herre Beimin in zijn jonge jaren, zoon van Douwe Beimin uit Warns. Herre kwam in Koudum wonen toen hij met Grietje van Karel's Teuntje was getrouwd. Hij was timmerman van beroep. Herre en Grietje waren samen als dansers actief bij de dansgroep 'Aald Hielpen'. Ook zette hij zich in bij festiviteiten in het dorp zoals b.v. in de feestweek tijdens de optocht. Herre vader Douwe was een bekende verschijning in Koudum. Hij kwam bij iedereen aan huis met zijn dikke boek waarin hij de stand van de watermeters in de wijde omgeving noteerde (foto beschikbaar gesteld door Teuny Visser-Beimin).

De oudste kleinkinderen van Karels Teuntsje. Boven v.l.n.r.: Ellen, Karel en Tonnie, en onder: Teuny, Carla, Nellie, Marijke, Kai en Brigitte (foto ontvangen van Marten en Teuny Visser-Beimin).