Jacob en Ruth van der Veer - de Boer

Jacob Wabes van der Veer (1871–1936), túnker te Koudum, zoon van Wabe Jacobs van der Veer en Teakje Annes Feenstra, trouwt Koudum 19 mei 1876, Ruttje (Ruth) Willems de Boer (1873– 1951). Zij kregen zes zonen: Wabe, Willem, Anne, Thijs, Teake en Dirk (1908). Drie van hen, namelijk Anne, Thijs en Teake werden net als hun vader tuinder, de overige drie werden respectievelijk onderwijzer, douanebeambte en medewerker bij een arbeidsbureau. Ruth was een dochter van Willem de Boer en Wapke T. Snijder. Zij woonden aan de Ooste in de boerderij waar later naar ik meen de Haytema's woonden. Jacob is een een neef van Beitske Feenstra.

 Jacob en Ruth.

Ruth van der Veer-de Boer voor het huis aan de Westeweg (deze foto ontvangen van Jaap (Dirks) van der Veer te Voorthuizen).

Familiefoto genomen achter het huis van pake en beppe aan de Westeweg 20. 'Links Thijs en Anna van der Veer–Visser met op de schoot Ruth en Grietje. Op de voorgrond Jaap (van oom Wabe en Tante Tet) en Tjeerd. Naast Thijs en Anna zit meuke Murkje (zuster van pake Jacob) dan Tante Tet, vervolgens beppe Ruth en pake Jacob en en nog twee onbekenden.

De dame links is Wapke de Boer-Snijder 1842-1931, (schoon)moeder van Jacob en Ruth. Zij zit vooraan op de andere foto, die Jaap A. van der veer instuurde. Hij schrijft: achter Wapke de Boer-Snijder, de moeder van beppe Ruth, van links af: beppe Ruth, muoike Teth vrouw van zoon Wabe, Olfertje (Oppe)/ Reinske (Neine).

Voor het huis van Jacob en Ruth aan de Westeweg. V.l.n.r.: Durk, jongste zoon van Jacob en Ruth, Reinskje (Neine) en Olfertje (Oppe) de Boer, zusters van Ruth, dan Ruth zelf en Jacob (voor de helft zichtbaar). Kennelijk was het een feestdag, want de vlag hangt uit. De foto links ontvangen van Jaap (Dirks) van der Veer te Voorthuizen.

Kleinkinderen van Jacob en Ruth van der Veer-de Boer achter het huis aan de Westeweg. Achter: Grietje van (Thijs), Pietie (van Teake), Ruth en Trijntje (van Thijs).  Voor: Tjeerd (van Thijs), Jan en Jaap (van Wabe).

Ruth van der Veer-de Boer in 1950 gefotografeerd voor haar huisje bij de kerk, Smidsweg 4 dat niet meer bestaat. Ze woonde daar lange tijd alleen. Later is haar zuster Reinskje (Neine) bij haar in komen wonen. Neine woonde eerder samen met haar zuster Oefertje (Oppe) bij Wabe Visser in de Hoofdstraat, naast de slagerij Boonstra tegenover schoenmaker Yke de Boer. Wabe Visser was kleermaker en werd daarom Wabe Snieder genoemd. Nadat hij weduwnaar was geworden kwam Oppe als huishoudster bij hem wonen. Oppe wilde Neine niet alleen laten en dus kwam Neine daar ook wonen. Na het overlijden van Wabe en Oppe is Neine uiteindelijk bij haar zuster Ruth in het huisje bij de kerk ingetrokken. Neine heeft Ruth overleefd. Oppe en Neine waren tantes van de 6 zonen van beppe Ruth en pake Jacob, en ook de tantes van Willem de Boer (Achter de Tuinen) en van Willem de Boer (de wegwerker). Zoals in die tijd gebruikelijk, werden ze Oppe Meu en Neine Meu genoemd. Meu (meuke, muoike) betekent tante. Het waren mijn oud-tantes. Ik heb altijd een goed familiecontact met ze gehad, aldus Ruth Stel-Van der Veer, Amsterdam.