Abe en Tryntsje Visser

Dit zijn Abe Jelles Visser en zijn vrouw Trijntje Joukes van der Veer. Abe was skûtsjeschipper en handelde in turf en kolen. Trijntje is een dochter van Jouke Sjoukes van der Veer, beurtschipper op Harlingen. Abe en Trijntje woonden in de dubbele woning op de hoek van de Hoofdstraat en het Murk Lelszpad, waar nu het huis met nr. 53 staat. 
Hun kinderen:
1. Akke (1898), trouwde Gerrit Klein.
2. Feikje (1900), trouwde Hendrik van Dorsten te Meppel.
3. Jelle (1903) trouwde Marie Heins. Zij zijn in het begin van de 50'er jaren naar Amerika vertrokken.
4. Geertje (1905) trouwde Antoon Roskam, tuinder.
5. Jouke Sybrand (1910) trouwde zijn buurmeisje Lieb (Elisabeth) de Boer, dochter van Harmen Wolkes en Waltje de Boer - Terpstra. Jouke en Lieb woonden aan de Onderweg en hun kinderen zijn: Abe (Appie), Waltsje (Wally), Trijnie en Lieuwe Harmen.
Trijntje van der Veer (foto's en informatie ingestuurd door Jelle de Jong).