Ulbe Stoker

Ulbe Stoker, Uitwellingerga 1894, Sneek 1959, poserend voor het vliegtuig dat op 17 en 18 okt. 1921 rondvluchten boven Koudum verzorgde vanuit de Poel. Hij trouwde Neltje Leffertstra (1894-1975) uit Tjerkgaast, maar hun huwelijk liep uit op een scheiding (Staatscourant 3 okt. 1931). Ulbe Stoker was fond of motorcycles. After his marriage to Neltje Leffertstra he operated a repair shop in the town of Koudum. Ulbe had 5 children. [..] He died in Sneek suffering from strokes, zoals valt te lezen in een genealogie samengesteld door Pete Stoker, die ongetwijfeld familie is van Ulbe. In febr. 1920, kort voor hun huwelijk, vestigde Ulbe Stoker zich te Koudum aan de latere Hoogstraat nr. 10 (Hepkema 6 febr. 1920). Hun vijf kinderen zijn in Koudum geboren.

Ulbe handelde in auto's - die hij ook verhuurde - motoren en radio's. Waarschijnlijk, mede gezien de snor, is de man achter het hek naast de benzinepomp de baas zelf. Zijn Fordje staat er ook op. Deze fraaie foto is ingebracht door Wabe de Jong. Op de achterzijde staat gestempeld: Rijwielen, Motoren, Automobielen; U. Stoker, Koudum; Tel. No. 10; OFF[icieel] FORD DEALER. De foto is van voor 1930 want in dat jaar is Ulbe failliet gegaan, precies tien jaar na de start. 

Advertenties uit maart 1930 (LC 22 maart en Hepkema 14 maart). Na het faillissement en de scheiding bleef Ulbe in Koudum wonen, aan de Pottebuurt. Zijn zaak verhuisde naar een deel van 'de Trochreed', van 'Het Wapen van Friesland', nu Hoofdstraat nr. 4. In juni 1945 maakte hij zich zorgen om zijn nog steeds niet uit Duitsland teruggekeerde zoon Roelof (1923-1987) (Heerenveense courant 27 juni 1945).

Het stukje links over de betwistte vordering van Stoker op Steigenga staat in: Leeuwarder nieuwsblad, 28 jan. 1925. De tekst over de veroordeling van Stoker wegens fraude met de elektriciteit van de plaatselijke 'Coöperatie Electron' komt uit: Leeuwarder courant, 28 sept. 1928.

 

Grada Stoker, kleindochter van Ulbe, schreef een boek getiteld: Gehaktballen en Nasi Goreng - hoe Roelof Stoker na dwangarbeid in Duitsland, Catrien van der Tuin ontmoet in Nederlands-Indië (2016). Het is gebaseerd een een grote collectie brieven van haar vader Roelof aan diens moeder.

Histoarysk Koudum mocht op 26 febr. 2019 een exemplaar in ontvangst nemen.