Jelle en Rieme Schürer - Hoekema

Jelle Hendriks Schürer en Rieme Sipkes Hoekema.

Henk (l) en Sipke Schurer, zonen van Jelle en Rieme.

Optocht kort na de oorlog. De twee jongens vooraan zijn verkleed als NBS-ers compleet met geweer. Rechts is Sipke. De man met hoed en vlinderstrikje is Wybren Oosterbaan.

Sipke met hond en mem Rieme. Op de achtergrond de smederij van Carel van Asperen op de hoek Onderweg/Beukenlaan. Ze staan hier aan het begin van het pad rechts dat naar het boerespul van Schürer leidde.

Geert Hoekema, broer van Rieme en rechts Tjibbe Jaarsma en Sipke Schürer (r).

Jelle ûnder de ko en rechts Sipke. Foto's ontvangen van Sipke Schurer.