Jacob en Antje Reinstra - Bulthuis

Helaas zijn er nog geen foto's.

Jacob Reinstra, geb. Koudum 4 mei 1888, ovl. Heerenveen 12 aug. 1960, melkventer, zoon van Jacob Reinstra en Botke Zeldenthuis, trouwt Koudum 22 aug. 1913 Antje Bulthuis, geb. Hindeloopen omstr. 1897, ovl. Heerenveen 21 juni 1955, dochter van Sjouke Bulthuis en Hendrikje van Meekeren.

Hun kinderen:

1. Trijntje, geb, Koudum omstr. 1917, trouwt Staveren 21 april 1938 Rein Bleeker.

2. Hendrikje (Hinke), geb. Koudum omstr. 1920, trouwt daar 1 mei 1942 Geert de Ruiter.

3. Sjouke, jong ovl.

4. Jurjen, geb. Koudum omstr. 1922.

6. Sjouke, geb. Koudum omstr. 1929.

6. Johannes, geb. Koudum, omstr. 1931.