Rein en Antje Munniksma

Rein Wiebes Munniksma (Koudum 1885, Drachten 1963) in 1903 als militair. Hij trouwde op 22 april 1910 met Antje Jilderts Smith uit Skarl. De foto rechts is uit 1961 (foto's op deze pagina, voor zover niet anders aangegeven, beschikbaar gesteld door kleinzoon Rein Munniksma (1942), zoon van Wiebe).

Van 1912 tot 1922 woonde Rein Wiebes Munniksma met zijn gezin op Verlengde Hoofdstraat nr. 9, waar hij een groente-/galanteriewinkel dreef. Daarnaast verkocht hij boerengereedschap en o.a. een middel tegen de veeziekte mond en klauwzeer, dat hij zelf ontwikkelde. Met dit Middel adverteerde hij als fabrikant-uitvinder in 1920 in diverse kranten, ook buiten de provincie. In juni 1920 ging de prijs met twee gulden per fles omhoog van 1.75 naar 3.75. In november was de prijs weer op het oude niveau. De advertentie linksboven stond in de Leeuwarder courant van 22 juni 1920 en linksonder in dezelfde krant van 11 nov. 1920.

In 1921 staat de zaak en het pand in de Kninebuert / Verlengde Hoofdstraat te koop.  In 1922 is Munniksma failliet verklaard, maar anders dan bij de meeste faillissementen hebben alle schuldeisers uiteindelijk hun geld ontvangen. Leeuwarder courant, 20 aug. 1921, resp. De Tijd, Godsdienstig staatkundig dagblad, 2 maart 1922

 

Van 1922 tot 1926 was de firma gevestigd in Hindeloopen. In 1926 is Rein in Koudum gestart met de handel in lompen, metalen en boerengereedschap vanuit de kop-rompboerderij aan de Zwarteweg nr. 17. De foto van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toont de boerderij in 1946. De tekening is door Klaas Overzee gemaakt in 1947 (ontvangen van Trijntje Munniksma-de Boer). Het voorhuis is in de jaren zeventig afgebroken.

 

De advertentie stond in 1939 in de Leeuwarder courant.

Dit zijn van voor naar achter Jelle, Siemon en Jildert, zonen van Rein en Antje Munniksma voor de boerderij aan de Zwarteweg. Op de achtergrond de T-ford, kenteken B-3443, van hun vader Rein Wiebes Munniksma. De foto rechts is ingestuurd door Trijntje Munniksma - de Boer. Het zijn van links af Jelle en Jildert Munniksma en Sybren de Jong. 

Ook deze foto's van Jelle kwamen van Trijntje Munniksma - de Boer. Helemaal rechts, half op de foto, staat Rinke van der Veen. 

Deze foto van de kop-rompboerderij van de Fa. R. Munniksma & zonen is genomen op 5 mei 1965. Collectie Rein Wiebes Munniksma.

De firma Handelsonderneming R. Munniksma omstreeks 1998, toen pakesizzer Rein van Jelle al de leiding had van het bedrijf, dat nog steeds bestaat en sinds 2006 gevestigd is op Slaperdijk 2. Collectie Histoarysk Koudum uit de nalatenschap van Cobe Draijer-Folkertsma.

Hennie van Dijk maakte deze foto van de situatie in 2017.

Westeweg Koudum 2001. V.l.n.r.: de broers Siemon, Wiebe en Jildert Munniksma. 

De vijf kleinzonen Rein op 26 sept 2015 bij het graf van pake Rein en beppe Antsje op het kerkhof van Skarl. V.l.n.r.: Rein Jelles Munniksma (1963), Rein Martinus Munniksma (1951), Rein Wiebes Munniksma (1942), Rein Siemon Hugen (1956) en Rein Wiebe Jilderts Munniksma (1950), Alle Reins zijn geboren in Koudum, m.u.v. Rein Martinus die in Nieuwehorne geboren is.