Drie generaties Van der Meulen, skûtsjeskippers

  Klaas Keimpes van der Meulen (1856-1943), lopend voor 'Het Wapen van Friesland'. Rechts een artikel uit Nieuwsblad van Friesland, 14 okt. 1936.

Links, Keimpe Hendrik Klazes van der Meulen (1880-1953), SKS-skûtsjeskipper en zoon van Klaas hierboven. Hij heeft o.a. deel uitgemaakt van het bestuur van zeilvereniging 'De Fluessen'. Rechts Wouter van der Molen (1883-1969). Beide foto's zijn nagenoeg op dezelfde plaats genomen. Op de achtergrond het huis Bovenweg 1. Bovenstaande twee foto's beschikbaar gesteld door fam. Klaas Foppes van der Meulen. Het artikel stond in de Friese Koerier van 27 febr. 1953.

Klaas Keimpes van der Meulen (1907-1973) SKS-skûtsjeskipper en zoon van Keimpe Hendrik hierboven. Wy ferhuzen yn dy jierren nei Koudum, mar holden in soad wurk yn ’t Heidenskip. Te hea en te gers gyng ik nei âlde master Nieuwenhuis yn Koudum en krige op ’t lêst in lyts swart boekje mei nei hûs, der ’t er mei grutte kroltsjeletters yn skreaun hie dat ik wol woe, mar net meikomme koe fanwegens ‘het zeer vele verzuim'. Doe ’t ik âlve jier wie, koe’k better donglade as rekkenje. [...] Mar myn heit wie wol ferskuorrende wreed. As ik dit sis, docht my dat lykwols sear, want it wie ek in poerbêste man. 'As 't my dat skip yn 'e wal jagest, slaan ik dy de stokdweil yn 'e nekke,' hat er wol ris sein, mar hy miende it sa net. Hy wie bikkelhurd, mei in gouden hert, en al ha 'k it net altyd maklik by him hân, myn Wâldseinder skûtsje hat syn namme krigen. Boarne: Hylke Speerstra, Heil om seil, mei tekeningen fan Anne Tjerkstra (Ljouwert, 2002) p. 125. 

 

Klaas van de Meulen (66) dood na hartaanval tijdens wedstrijd

Skûtsjesilen morgen onderbroken voor begrafenis schipper

STAVEREN - Skûtsje-schipper Klaas van der Meulen is zaterdagmiddag tijdens het skûtsjesilen op het IJsselmeer aan een hartverlamming overleden en overboord gevallen. De dood trof de bijna 66-jarige schipper terwijl hij aan het helmhout van zijn Woudsender skûtsje zat. Volkomen onverwacht gleed de schipper voor de ogen van zijn ontstelde bemanningsleden - onder wie zich drie zoons en een schoonzoon bevonden - van het hellende en slingerende schip in "zee". Zijn 25-jarige zoon Taeke sprong hem na en bleef bij zijn toen al overleden vader. Daar beiden zwemvesten droegen bestond er geen gevaar, dat zij in de golven verdwenen. Nadat een in de buurt varend jacht enige assistentie had verleend werd het stoffelijk overschot van Klaas van der Meulen aan boord van de reddingboot Arthur uit Hindeloopen gebracht. Het skûtsjesilen werd direct gestaakt. In overleg met de familie Van der Meulen heeft de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen met de schippers en de bemanningsleden besloten het skûtsjesilen deze week door te laten gaan. Morgen wordt er niet gevaren. Dan wordt in Staveren Klaas van der Meulen begraven. Dinsdag zou ook de dag geweest zijn van het skûtsjesilen in Woudsend. Leeuwarder courant, 9 juli 1973.