Reinder en Tryn Koornstra - Smits

 

1930, Reinder en Tryn Koornstra Smits en hun kinderen: Hidde Rinze (1921-2002) Aukje en Hennie. De foto's op deze pagina zijn toegestuurd door Diederick en Willem Koornstra, zonen van Hidde.

De uitgebreide familie Koornstra, maar Diederick en Willem weten niet wie dit allemaal zijn. De foto uit omstr. 1928 komt uit de nalatenschap van Aukje Koornstra. Op de andere foto (r) Rinze en Akke Koornstra, in de deur van de oude slagerij.

Deze foto is genomen in 1932. In de portiek van Smidsweg 28 staan Reinder en Tryn, met links naast hen een nichtje, Aukje Homans en vooraan Hidde, Hennie en Aukje. Reinder was slager. Het bedrijf is later overgenomen door Hidde.

Een fraai plaatje van Hidde Koornstra, omstreeks 1936 met transportfiets in de Hoogstraat 'as slachtersfeint oan it súteljen'. Het meisje met de mand is Henny Koornstra.

De slagerij van Koornstra aan de Smidsweg nr. 19 omstreeks 1950. Links Hidde met zoon Reinder.

Slagerij Koornstra 1980. Hidde Rinze en Griet Koornstra-Smits, half verstopt achter de toonbankstandaards, in hun slagerij op de Smidsweg.