Petrus en Froukje de Lange

Petrus twee keer als koetsier op deze wagen voor personenvervoer. Mogelijk vervoer van mensen van Galamadammen naar Koudum of het Station Koudum-Molkwerum en vice versa. Als iemand hier meer over kan vertellen, dan horen we dat graag.

Petrus bij het wagenpark van de Fa. Gebr. Bult te Bakhuizen. Gezien het oude kenteken is deze foto van voor 1951.

Rechts staat Petrus de Lange, als chauffeur bij Fa. Gebr. Bult in Bakhuizen. Deze firma reed voor de Beschuitfabriek Turkstra in Leeuwarden en voor Heineken. Het is een oud kenteken, beginnend met de B (Friesland), de foto is dus van voor 1951. Bron: Nalatenschap van Pé en Froukje de Lange.

Petrus is ook chauffeur bij busbedrijf ZWH geweest. Op deze foto staat hij klaar om naar het werk te gaan.

Een stop bij zijn huis aan de Slaperdijk. Miskien thús efkes de geit fersette?

De ZWH bus op de brug bij Galamadammen. Mogelijk is deze foto genomen kort voor de bouw van de nieuwe brug, want de boog van de oude brug is er al af.

Aan de stamtafel in café Spoorzicht. Het moet wel een bijzondere gelegenheid zijn gezien de nette pakken. V.l.n.r.: Petrus de Lange, kastelein Aart Hogeveen, Ele Vlieg, Kees Smid, Kees P. Bergsma en Klaas Mulder.

De trouwerij van Anne en Wiesje Schaper. Hier het bruidspaar met enkele van hun gasten v.l.n.r.: Jan de Vries, Petrus de Lange, Wabe van der Veer en Rinze P. Bergsma. Vooraan Aart Hogeveen. Zo te zien vond deze trouwerij plaats op grote afstand van Koudum.

Waarschijnlijk betreft dit een foto van de feestcommissie. V.l.n.r.: Piet Boonstra, Wieger Hobma, Tietje de Vries-Haitsma, Durk de Jong, Piet van der Stap, Willem de Hoop en Petrus de Lange.

De ramp van 18 juli 1968, de dubbele woning van de gebr. De Lange brandt af. De man met bril en peuk is Johannes Hoekema. Trouwens de jongen rechts, is dat niet Henk Hoekema? paft ook al lekker mee. Bron: nalatenschap van Pé en Froukje de Lange.