Jan en Befke Kemker - de Boer

Jan Jentjes Kemker (1882-1942) had zijn reparatiebedrijf voor o.a. rijwielen, kachels en motoren op de hoek van de Hoofdstraat en de Smidsweg, nu bekend als Hoofdstraat 37. Hij trouwde op 6 aug. 1908 in Koudum met Befke de Boer (1882-1958), dochter van Hans de Boer en Akke Hoekema. Een jaar na hun huwelijk volgde jan zijn vader op in het bedrijf en in 1927 lieten ze een groot nieuw pand bouwen op de plaats van de oude zaak. Op de foto v.l.n.r.: Hans Kemker, geb. 1911, Befke Kemker-de Boer, Wijke, geb. 1919 en Akke Kemker, geb. 1914. Hans trouwde in 1940 met Sietske Schilstra, Akke in 1939 met Pieter Wytzes de Jong en Wijke in 1945 met Pieter Epema. De foto moet gezien de leeftijden van de kinderen omstreeks 1925 zijn genomen (collectie Gerhard Koopmans bij Tresoar).

Uit de LAHANITO krant

De advertentie links stond in de Leeuwarder courant van 13 sept. 1909. Hieruit blijkt dat koperslager Jentje Johannes Kemker (1846-1927) al een bedrijf had in Koudum. Hij kwam van Workum, waar hij in 1871 trouwde met Trijntje de Jong. Aanvankelijk vestigde hij zich als koperslager te Balk, maar in 1875 kwam het gezin naar Koudum. De verhuizing heeft te maken met het plotselinge overlijden, in augustus 1874, van de Koudumer meester koperslager annex kachelsmid Petrus Smit. Jentje Kemker kocht op 18 mei 1875 voor 2550 gulden het bedrijf van diens weduwe Grietje de Vreeze. Het bedrijf Kemker bestaat anno 2016 nog steeds en kan zich gaan opmaken voor het 150 jarig bestaan op 18 mei 2025. Garage Kemker is gevestigd aan de Nieuweweg 8-10. Eigenaar Hans Kemker behoort tot de vijfde generatie.

 Hans Pieters de Boer, geb. 1861 te Wons en Akke Hoekema, geb. 1861 te Koudum. Zij trouwden in 1880 te Koudum en zijn de (schoon)ouders van Befke de Boer en Jan Jentjes Kemker.

 

Bron: Nalatenschap van Sietske Kemker-Schilstra.