Epeüs en Trijntje Kamstra

 

Epeüs en Trijntje Kamstra-van der Veen, Pé en Trientsje, Pé en zijn zwager Wybren Oosterbaan waren beiden kapper in Koudum (foto beschikbaar gesteld door Sietske Kemker-Schilstra).