Sybren en Jetske de Jong - Wiersma

Sybren Jans de Jong (1842-1925) timmerman op de Ooste te Koudum, zoon van Jan Jacobs de Jong en Ittje Sybrens de Groot, trouwt Abbega 8 nov. 1867 Jetske Wiersma, dochter van Foppe Uiltjes Wiersma en Maaike Haitzes Visser.
hun kinderen:
1. Ittje, Koudum 15 aug. 1868, trouwt Koudum 11 mei 1893 Jan Willems Dokkum.
2. Maaike, Koudum 4 febr. 1870, trouwt Koudum 1 juni 1893 Pier Jacobs Aukema van Nijehaske.
3. Jan, Koudum 7 maart 1872, trouwt Koudum 1 juni 1894 Grietje Sopkema van Burgwerd.
4. Foppe, Koudum 27 april 1874, trouwt Koudum 3 juni 1897 Yke Bootsma van Bozum.
5. Jacob, Koudum 14 mei 1876, trouwt Koudum  21 mei 1915 Zeeger Koornstra, dochter van Hidde Rinzes Koornstra en Aaltje Sikkes de Jong.
6. Haitze, Koudum 7 nov. 1878, trouwt  Koudum 1 juni 1906 Itte Reinstra, dochter van Jacob Reinstra en Botke Zeldenthuis.
7. Jeltje, Koudum 6 febr. 1881, ovl. 21 april 1932, ongehuwd.
8. Hinke, Koudum 23  febr. 1883, jong overleden.

Harm Dokkum uit Heerhugowaard stuurde in 1989 een brief met bijlagen naar enkele familieleden, met daarin wetenswaardigheden over zijn pake en beppe Sybren en Jetske, zoals notities van Jetske, onder meer over belangrijke data in de familie-geschiedenis. De tekst van de aantekeningen van beppe Jetske is bereikbaar via de koppeling onder aan deze pagina. De brief van Harm bevat ook een verhaal dat zijn vader hem vertelde over de meevaller van zijn oom Haitze:
Vroeger, toen hij [Harms vader] klein was kende men elkaar in Koudum heel goed. Iedereen kende iedereen in zo’n kleine gemeenschap. Men werkt hard voor zijn brood. Maar ….. op een bepaald ogenblik viel het de mensen op dat Haitze de Jong niet veel meer in de winkel deed. Die werd gerund door zijn vrouw. Haitze ging veel het veld in, op jacht. Soms dagen achterelkaar. En men zag hem met vrienden en kennissen ook nog wel eens een neutje pakken in het café. Men verwonderde zich hierover. Hoe kon dit? En toen werd er ook nog verhuisd naar de Beukenlaan (was dit een koophuis?). In Koudum begreep men het niet. Maar aan zijn broer Jan vertelde Haitze dat hij eens had meegedaan in de staatsloterij en dat zijn lot was uitgeloot. Hoe groot het bedrag was, weet ik niet, aldus mijn vader.

Jeltje Sybrens de Jong, zij overleed in de gemeente Ooststellingwerf. 

 

Klik op de foto voor meer Beukenlaan

De Beukenlaan, op de open plek links tussen het hoekpand en het woonhuis wordt binnenkort de winkel van Haitze Sybrens gebouwd. Rechts: Haitze en Itte voor hun winkel aan de Beukenlaan.

Sybren en Jetske met vooraan Jacob, kinderen van Haitze en Itte de Jong. Jacob werd timmerman te Koudum, aan de Ooste. Haitze begon een kledingzaak op de Ooste tegenover 'de Klimmer'. Later bouwde hij, na een meevaller, de zaak aan de Beukenlaan. Op de foto rechts Pieter Wabes Visser (l) en Sybren Haitzes de Jong. Bron: Haitze de Jong, Nieuwegein.