Hessel Romkes en Luurtske de Jong - de Jong

Hessel de Jong, zoon van Romke Sipkes de Jong en Susanna Gerrits Visser, trouwt Koudum / Oudega Luurtske de Jong, geb. Oudega , ovl. Sneek 19 april 1964, dochter van Tjalke Tjalkes de Jong en Geertje Eelkes Wouters.

Hessel en Luurtske 50 jaar getrouwd, met hun kinderen: Sjoerd en Anna Ypma-De Jong en Tjalke en Froukje de Jong-Feenstra. De foto rechts is gemaakt bij hun huis in de Kninebuert. Het stond op de plek waar anno 2019 een parkeerterrein is (foto's ontvangen van o.a. Roel de Jong, achterkleinzoon van Hessel en Luurtske).

Hun kinderen:

1. Tjalke, geb. Koudum 4 mei 1897, trouwt Koudum 16 jan. 1920 Jantje Feenstra, dochter van Hylke Feenstra en Jisk Sjoerds.

2. Susanna, geb. Koudum 21 nov. 1901, trouwt Koudum 18 nov. 1926 Sjoerd Ypma van Wommels.


Hessel en Luurtske voerden van 1918-1921 de directie over het Earmhús en werden armvader en armmoeder genoemd. Deze foto is bij het Earmhús genomen. Hessel werd in 1923 koster van de Gereformeerde kerk en bleef dat tot in 1947. Jelle de Jong: Hij wie krekt as syn broers Gerrit en Abe in wilsterflapper en yn è winter ek mollevanger - in echte fjildman.