Jottje en Jeltje Hoekstra - Visser

Jottje Jacobs Hoekstra (1896 - 1978) en Jeltje Jolles Visser (1905 - 1979). Bron: Nalatenschap Sybren en Tiete de Jong.

Jottje, afkomstig van Ameland, kwam als tuindersknecht in dienst bij Teake van der Veer en was aanvankelijk in de kost bij Jeltje Hoekstra. Later zijn Jottje en Jeltje getrouwd. Op de foto staan ze voor de deur van het gemeentehuis om elkaar het ja-woord te geven.

De dame in het midden is Jeltje Visser, met mogelijk haar ouders, gefotografeerd bij een boerderij op de Zijl (ontvangen van Geeske Haitjema).

 

 Jeltje Visser is op de linker foto ongeveer 16 jaar. Rechts staat ze tegen de zijgevel van hun huis aan de Zwartweg nr. 16.

Jottje aan de schoffel en rechts Jottje (l) met zijn broer Jan.

Jottje en een onbekende man tussen de beantsjeplanten.

Jottje (l) en Peke van der Veer.

Het huis van aan de Zwarteweg 16. Op de foto rechts v.l.n.r.: Jottje, Jeltje, Trijntje Smits-Zeldenrust en Douwe Smits. Bron: Jan Haitjema.