Albert Jacob Hornstra en Petronella Johanna Jongsma

LinksĀ de verlovingsfoto uit 1917 van Albert Jacob Hornstra en Petronella (Pietje) Johanna Jongsma. Ze trouwden in het Koudumer gemeentehuis op 10 jan. 1918. Albert en Pietje zouden 12 kinderen krijgen. Op de foto rechts staan ze met Alie Hornstra (foto's ontvangen van Annie Aukema-Hornstra.

Het gezin van Albert en Petronella Hornstra-Jongsma met achteraan v.l.n.r.: Jappie, Piebe en Johannes, in de middelster rij: Alie, Jeltje, Annie, Tine, Gooitske en vooraan: Neeltje, heit Albert en mem Petronella, Nel en Coby. Dochter Hieke ontbreekt op deze foto. Albert Hornstra omstreeks 1920 gekiekt met zijn dubbelloops jachtgeweer (foto beschikbaar gesteld door Annie Aukema-Hornstra).

Albert Jacob Hornstra en Petronella Johanna Hornstra-Jongsma 25 jaar getrouwd op 10 januari 1943 (Ingestuurd door Jappie Hornstra en de kleine foto komt van Appie van Dijk te Assen).

Annie Aukema-Hornstra, de inzendster van enkele van de foto's op deze pagina. En rechts Tine en Neeltje Hornstra.