Beitske Feenstra

Het schijnt dat Beitske dit een keer gezegd heeft. Het is de vraag of dat echt zo is. Het tegeltje is gemaakt ter gelegenheid van Beantsjedei 2010 (collectie Jan de Vries).

Beitske Feenstra (1887-1966), dochter van Willem Annes Feenstra en Baukje Steigenga, is geboren en overleden in Koudum. Zij trouwde niet. De prachtige foto van haar behoorde toe aan Aukje Koornstra. Om een scan te maken is deze foto is in 2013 van haar geleend. Ze wilde hem beslist terug. Beitske's foto stond op Aukje's nachtkastje. Ook Aukje trouwde niet. Beiden hebben als leidster van de zondagsschool gewerkt, maar waarschijnlijk niet samen. Diederick Koornstra (1958) kreeg na Aukjes overlijden haar foto's. Hij stuurde de volgende reactie: Tante Aukje hielp bij Beitske in de huishouding, en als kind kwam ik er regelmatig over de vloer. We kwamen via de winkel binnen, kregen dan van Beitske een schuimpje uit een blik. Ik kwam ook wel bij haar in huis, daar waren de gordijnen altijd dicht, over de banken hingen gehaakte kleedjes en vellen van haar overleden katten. Achteraf was het wel een beetje eng, maar toch was ik nooit bang. We vertrokken dan weer door de achterdeur naar de Smidsweg waar ik woonde. Ze had daar ook een kruisbessenstruik staan, maar die waren meestal nog te zuur... Tante Aukje was heel erg op Beitske gesteld, ze lachten heel wat af, en ze heeft haar samen met beppe veel bezocht in Blauhús. Mem vertelde me dat Beitske erg van feestvieren hield, en dat ze een hele verzameling van antieke hoeden had, waarmee ze zich dan ook verkleedden.

Beitske dreef een winkeltje in de Hoofdstraat op nr. 28. Op beide foto's poseert ze in de deur. Zij is de tweede van links (collectie Gerhard Koopmans). Ruth Stel-van der Veer, maakte de foto rechts.

Deze advertenties uit het blad Banier uit 1904 (l) en 1907, zijn van de winkel van Beitskes vader Willem Annes Feenstra.

De foto links is gemaakt omstreeks 1953. Haar laatste levensjaren sleet Beitske bij de nonnen in Blauhuis. Collectie Aukje Koornstra.

Leeuwarder courant 16 april 1966. Friese Koerier 29 april 1969.

Kort voor haar dood is boelgoed gehouden van de winkelvoorraad. Op de bewuste dag lag het Tsjerkepaadsje vol met potten en pannen. Beitsje schonk haar nalatenschap aan de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis.