Beitske Feenstra

Het schijnt dat Beitske dit een keer gezegd heeft. Het is de vraag of dat echt zo is.

Beitske Feenstra (1887-1966), dochter van Willem Annes Feenstra en Baukje Steigenga, is geboren en overleden in Koudum. Zij trouwde niet. De prachtige foto van haar behoorde toe aan Aukje Koornstra. Om een scan te maken is deze foto is in 2013 geleend van Aukje. Ze wilde hem beslist terug. Beitske's foto stond op Aukje's nachtkastje. Ook Aukje trouwde niet. Beiden hebben als leidster van de zondagsschool gewerkt, maar waarschijnlijk niet samen. Het tegeltje is gemaakt ter gelegenheid van Beantsjedei 2010 (collectie Jan de Vries).

Beitske dreef een winkeltje in de Hoofdstraat op nr. 28. Op beide foto's poseert ze in de deur. Zij is de tweede van links (collectie Gerhard Koopmans). Ruth Stel-van der Veer, maakte de foto rechts.

Deze advertenties uit het blad Banier uit 1904 (l) en 1907, zijn van de winkel van Beitskes vader Willem Annes Feenstra.

De foto links is gemaakt omstreeks 1953. Haar laatste levensjaren sleet Beitske bij de nonnen in Blauhuis. Collectie Aukje Koornstra.

Leeuwarder courant 16 april 1966. Friese Koerier 29 april 1969.

Kort voor haar dood is boelgoed gehouden van de winkelvoorraad. Op de bewuste dag lag het Tsjerkepaadsje vol met potten en pannen. Beitsje schonk haar nalatenschap aan de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis.