Eppie Couperus

Epeus Couperus (Eppie), zoon van Evert Couperus (1889-1929) en Grietje Couperus-van der Brug (1890-1951). Zijn ouders dreven een bakkerij in het pand Smidsweg 6. Na het overlijden van haar mans heeft Grietje als weduwe Couperus de bakkerij tot haar overlijden voortgezet. Lolke Roelevink was de laatste jaren de bedrijfsleider en deze nam na het overlijden van Grietje de bakkerij over en weer later de bakkerij van Sjoerd Heins (Hoofdstraat 44). Bron: Enne Th. de Vries. Op de foto rechts loopt Eppie (l) op met onderwijzer Kees de Haan. Het is sept. 1951 (ontvangen van Dita de Haan).