Dorpsgezichten 1790

Gravure-01
 Gravures van Jan Bulthuis uit 1790, hierboven dorpsgezicht op Koudum vanaf het noorden. Het water naar het dorp is de Symkewyk. Aan het einde voor een schiphuis ligt een skutsje. Bulthuis had ondanks zijn naam geen oog voor de Koudumer bult.

Gravure-02

Twee andere dorpsgezichten uit 1790 van Bulthuis. Het dorp van binnen en vanaf het westen gezien.

Dit is een met de hand ingekleurde 20e eeuwse kopie van de Bulthuis-gravure (collectie fam. H. de Vries).